Advertisement

Uslovi i prava korišćenja sajta Poslovi.infostud.com

Kandidati za posao, fizička lica


Sadržaj, tj. baza podataka Infostuda i njegovih podsajtova je vlasništvo Infostuda. Posetioci sajta Poslovi.infostud.com ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare ili upise su svesni da oni automatski postaju vlasništvo sajta Poslovi.infostud.com.

Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost sajta Poslovi.infostud.com. I pored toga, Poslovi.infostud.com ne mogu biti odgovorni za preuzimanje sadržaja, objavljenih oglasa od strane drugih sajtova za zapošljavanje, agregatora, štampanih i elektronskih medija.

Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja.

Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, versku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vređanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal.

Sajt Poslovi.infostud.com ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji su autori posetioci sajta, sadržaj konkursne dokumentacije kandidata pri prijavljivanju za radno mesto.

Sajt Poslovi.infostud.com u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge sajta Poslovi.infostud.com, iz bilo kog razloga koji Sajt Poslovi.infostud.com smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, sajt Poslovi.infostud.com će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.

Posetiocima sajta/kandidatima je prilikom konkurisanja dozvoljeno slanje radne biografije (CV-ja), propratnog pisma i svih drugih dokumenata koji mu mogu pomoći prilikom zapošljavanja, odnosno koji mogu poslodavcu pružiti dovoljno relevantnih informacija o kandidatu. Sav drugi materijal koji je neprimeren i ne uklapa se u gore navedeno će biti okarakterisan kao neodgovarajući i tim korisnicima će korišćenje sajta i svih njegovih funkcionalnosti biti onemogućeno.

U skladu sa čl. 7. i 11. Zakona o oglašavanju, sajt Poslovi.infostud.com neće objavljivati oglase koji, kao uslov za kandidate, sadrže pol, starost ili neko drugo lično svojstvo kandidata, osim ako je to lično svojstvo stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla ili ako takav uslov predstavlja afirmativnu meru zapošljavanja (rodna ravnopravnost u kompaniji, poreske i druge olakšice za zapošljavanje pripadnika određene starosne grupe i sl.). U slučaju prijema takvog oglasa, sajt Poslovi.infostud.com će kontaktirati poslodavca radi dogovora oko izmene uslova.

Sajt Poslovi.infostud.com može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajt ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korišćenja sajta, uređivačkoj politici sajta Poslovi.infostud.com ili iz drugog razloga, a shodno odluci sajta Poslovi.infostud.com. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, sajt Poslovi.infostud.com će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.

Sajt Poslovi.infostud.com može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumevaju bilo koju vrstu diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa kao i svih drugih razloga koje sajt Poslovi.infostud.com smatra opravdanim.

Sajt Poslovi.infostud.com se trudi da privatne i poverljive informacije o korisnicima sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Sajt Poslovi.infostud.com ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Poslovi.infostud.com, doći do tih informacija. Sajt Poslovi.infostud.com ne može biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti.

Sajt Poslovi.infostud.com nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Razglednice, fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa sajtova na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Sajt Poslovi.infostud.com ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

Poslovi.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.

Registracija fizičkih lica na Poslovi.infostud.com (Šta podrazumeva registracija?)

Registracijom na sajtu Poslovi.infostud.com fizička lica dobijaju dodatne mogućnosti praćenja ponude radnih mesta (putem mailing lista), kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim posetiocima sajta. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci ostaju u evidenciji sajta Poslovi.infostud.com i neće biti korišćeni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima.

Neke od opcija koje fizička lica dobijaju registracijom

Mogućnost čuvanja CV-ja i propratnog pisma—Postavljanjem CV-ja u bazu sajta korisnik stiče mogućnost da tom biografijom (i propratnim pismom) konkuriše na oglase sa sajta, kao i mogućnost da ga poslodavci, koji imaju pristup bazi CV-ja, kontaktiraju sa poslovnom ponudom.

Mogućnost čuvanja konkursa i oglasa - Koristeći ovu opciju, kandidatima se nudi mogućnost da snime oglase za posao sa sajta za koje smatraju da su interesantni i na koje možda žele da konkurišu. Takođe, kandidati ovde mogu sačuvati oglase na koje su već konkurisali i na taj način steknu uvidu u svoju "istoriju" oglasa. Oglasi na koje se konuriše preko mejling sistema sajta Poslovi.infostud.com (formulara) automatski se snimaju u ovaj deo profila registrovanog kandidata (ukoliko je kandidat u momentu konkurisanja ulogovan).

CV registrovanog korisnika-kandidata, za fizička lica

Registrovani korisnici-kandidati mogu da unesu biografiju u bazu sajta Poslovi.infostud.com i time ostvare mogućnost da konkurišu na oglase koristeći se ovim biografijama, kao i da budu kontaktirani od strane poslodavaca. Pravo pretrage baze biografija imaju samo registrovani poslodavci i HR agencije. Ukoliko kandidati biografiju označe kao aktivnu odnosno, ako postoji dozvola kandidata da ona bude pretraživa, poslodavci mogu da kontaktiraju (samo u slučaju poslovne ponude) kandidate pretragom ove baze. Međutim, korisnici sajta, prilikom unosa biografije u bazu, mogu birati ko će imati pravo da je vidi prilikom pretrage CV-ja (koji nivo privatnosti će njihova biografija imati). Na ovaj način će svaki kandidat birati kome će u pretrazi baze njihova biografija biti prikazana, a od koga će ona biti sakrivena. Podaci mogu biti sakriveni od svih ili nekog određenog poslodavca. Odnosno, CV u bazi sajta Poslovi.infostud.com:

 • Vidljiv svim poslodavcima
 • Sakriven od svih poslodavaca
 • Sakriven od konkretnog poslodavca/poslodavaca koje kandidat odabere

Popunjenim CV-jem iz profila, kandidati mogu i koristiti prilikom prijavljivanja na oglase za posao, s tim što je potrebno da su prijavljeni na sajt (ulogovani) prilikom konkurisanja.

Podaci iz CV-ja kandidata neće biti zloupotrebljavani od strane sajta Poslovi.infostud.com, niti korišćeni u druge svrhe. Sajt Poslovi.infostud.com sistemom autorizacije obezbeđuje da pristup bazi CV-ja dobiju samo potencijalni poslodavci, HR agencije, međutim, ne može garantovati da treća lica neće, bez znanja ili odobrenja sajta Poslovi.infostud.com, doći do podataka iz ove baze. Takođe, sajt Poslovi.infostud.com ne odgovara za poslovne ponude koje stignu posredstvom ove baze.

Korisnik, svoju biografiju, u svakom momentu može aktivirati, deaktivirati ili obrisati iz baze. Deaktivirani biografiju korisnik u svakom trenutku može reaktivirati. U slučaju deaktiviranja ili brisanja biografije od strane korisnika, sajt Poslovi.infostud.com ne garantuje da neki poslodavci nisu sačuvali biografiju korisnika iz perioda kada je ona bila aktivna, niti da ovi poslodavci ili lica koja su eventualno na drugi način došla do podataka kandidata, neće kontaktirati korisnika i nakon brisanja biografije iz baze.

Ukoliko smatrate da neko od registrovanih poslodavaca zloupotrebljava vaše podatke iz baze biografija i kontaktira vas sa povodom koji nije ponuda za zaposlenje, obavestite nas o tome putem adrese: kontakt@infostud-poslovi.com.

Prijave na oglas za posao

Prijave na oglas na posao, odnosno slanje CV-ja može da se izvrši na tri načina, a u zavisnosti od izbora samog poslodavca koji raspisuje oglas:

 1. klikom na dugme Konkurišite u dnu oglasa (koje otvara formular putem kog se prijave šalju na mail poslodavca)
 2. direktno na mail adresu poslodavca koji je raspisao oglas (takođe navedenoj u samom oglasu)
 3. preko eksternog linka koji je u oglasu postavljen na zahtev samog poslodavca (a prijava zahteva odlazak na drugu stranicu, van sajta Poslovi.infostud.com).

Sajt Poslovi.infostud.com nije odgovoran za sadržaj oglasa koji je postavljen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Ako kandidat za posao, odnosno fizičko lice, konkuriše na neki od oglasa sa sajta, podrazumeva se da:

 1. je kandidat pročitao i razumeo sve uslove konkursa za posao.
 2. su sve informacije koje kandidat pošalje prilikom konkurisanja (u svim dokumentima koje je slao) su tačne i istinite. Sajt Poslovi.infostud.com ne odgovara za validnost podataka koji su navedeni u biografiji kandidata.
 3. da je saglasan da ga sajt Poslovi.infostud.com kontaktira ukoliko se, van klasičnog oglašavanja na Infostudovom sajtu Poslovi.infostud.com, pojavi ponuda za posao koja je slična ili ista radnim pozicijama na koje kandidat konkuriše
 4. Ukoliko kandidat za posao ima preporuke od prethodnih poslodavaca ili je u svojim dokumentima naveo podatke koji se odnose na druge poslodavce, sajt Poslovi.infostud.com ne odgovara za njihovu istinitost, niti njihovo poreklo. Smatra se da je sam kandidat odgovoran da omogući budućem poslodavcu način da te podatke (po potrebi) proveri, pa sajt Poslovi.infostud.com ne snosi nikakvu odgovornost u ovom kontekstu. Jedini izuzetak ovom pravilu je ukoliko je preporuku dao sam sajt Poslovi.infostud.com.

Sajt Poslovi.infostud.com ne garantuje da će poslodavac ili njegov zastupnik ispoštovati sve potrebne procedure nakon poslate prijave. Odnosno, sajt Poslovi.infostud.com ne može da garantuje da će treće lice kandidatu poslati pismo sa obaveštenjem o ishodu konkursa, blagovremena uputstva koji objašnjavaju dalji tok procesa selekcije, kao ni bilo koju drugu informaciju o samom procesu selekcije.

Pouzdanost informacija

Sadržaji koji se nalaze na Infostudovim sajtovima (pre svega u okviru odeljka "Dok tražite posao") služe pre svega u informativne svrhe i mogu poslužiti kao savet, međutim, sajt Poslovi.infostud.com ne garantuje da će ishod njihove primene biti uspešan. Sve akcije urađene na osnovu saveta koji su na sajtu pruženi, smatraju se kao samostalne odluke samog kandidata, za čije posledice sajt Poslovi.infostud.com neće odgovarati. Dakle, sajt Poslovi.infostud.com ne garantuje uspeh u bilo kojoj nameri kandidata, a koja je zasnovana na osnovu informacija na sajta.

Takođe, sajt Poslovi.infostud.com se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga datih na sajtu (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licem (drugim kandidatima ili poslodavcima).

Sajt Poslovi.infostud.com se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja sajta ili usluga i informacija datih na sajtu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole sajta Poslovi.infostud.com (performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova ili Infostudovo primanje mailova sa adresa koje za to nisu predviđene (automatski mailovi poslati sa adrese noreply@infostud.com).

Sajtovi i usluge koje sajtovi pružaju, oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja koje ovde nećemo navoditi u celini, te se zbog neispravnosti istih, greške mogu dogoditi. U svakom momentu ćemo se truditi da ih otklonimo u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se sajt Poslovi.infostud.com ne smatra odgovornim.

U slučaju više sile odnosno događaja za koje sajt Poslovi.infostud.com nije mogao znati da će se dogoditi ili predvideti, niti su nastali krivicom sajta Poslovi.infostud.com, poput, ali ne ograničavajući se na, hakerske napade ili prestanak funkcionisanja Internet linka Telekoma, rok iz prethodnog stava se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu.

Mailing lista

email adrese članova mailing liste sajta Poslovi.infostud.com su skupljene radi slanja informacija o novim oglasima za posao, drugim sadržajima i korisnim informacijama za korisnike sajta. Članovi mailing liste se svojevoljno prijavljuju na listu i u svakom trenutku se mogu odjaviti sa iste. Sajt Poslovi.infostud.com neće koristiti email adrese članova liste u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.

Poslodavci, pravna lica


Sadržaj, tj. baza podataka sajta Poslovi.infostud.com i njegovih podsajtova je vlasništvo sajta Poslovi.infostud.com. Posetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare su svesni da oni automatski postaju vlasništvo sajta.

Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost sajta Poslovi.infostud.com.

Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja.

Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, versku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vređanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal.

Sajt Poslovi.infostud.com ne preuzima odgovornost za sadržaj komentara čiji su autori posetioci sajta, sadržaj konkursne dokumentacije kandidata pri prijavljivanju za radno mesto.

Sajt Poslovi.infostud.com u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge sajta Poslovi.infostud.com, iz bilo kog razloga koji sajt Poslovi.infostud.com smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, sajt Poslovi.infostud.com će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.

U skladu sa čl. 7. i 11. Zakona o oglašavanju, sajt Poslovi.infostud.com neće objavljivati oglase koji, kao uslov za kandidate, sadrže pol, starost ili neko drugo lično svojstvo kandidata, osim ako je to lično svojstvo stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla ili ako takav uslov predstavlja afirmativnu meru zapošljavanja (rodna ravnopravnost u kompaniji, poreske i druge olakšice za zapošljavanje pripadnika određene starosne grupe i sl.). U slučaju prijema takvog oglasa, sajt Poslovi.infostud.com će kontaktirati poslodavca radi dogovora oko izmene uslova.

Sajt Poslovi.infostud.com može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajt ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korišćenja sajta, uređivačkoj politici sajta Poslovi.infostud.com ili iz drugog razloga a shodno odluci sajta Poslovi.infostud.com. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, sajt Poslovi.infostud.com će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.

Sajt Poslovi.infostud.com može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumevaju eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa.

Sajt Poslovi.infostud.com se trudi da privatne i poverljive informacije o korisnicima sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Sajt Poslovi.infostud.com ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Poslovi.infostud.com, doći do tih informacija. Sajt Poslovi.infostud.com ne može biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti.

Sajt Poslovi.infostud.com nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Razglednice, fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa sajtova na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Sajt Poslovi.infostud.com ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava ali će preuzeti adekvatne mere ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

Poslovi.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog.

U skladu sa poslovnom politikom sajta Poslovi.infostud.com, objavljivanje anonimnog oglasa podrazumeva drugačije uslove oglašavanja. Anonimni oglas mogu oglasiti samo firme koje su registrovane u Srbiji i nemaju blokiran račun po evidienciji NBS u proteklih 12 meseci. U tom slučaju:

 • poslodavac je u obavezi da sajtu Poslovi.infostud.com dostavi potpisanu i pečatiranu izjavu kojom se potvrđuje da poslodavac svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonom.
 • anonimni oglas se dodatno naplaćuje.

Registracija pravnih lica na Poslovi.infostud.com (Šta podrazumeva registracija?)

Registracijom na sajtu Poslovi.infostud.com pravna lica dobijaju mogućnosti naručivanja, postavljanja konkursa za posao, pretraživanja baze CV-ja na sajtu Poslovi.infostud.com, kao i drugih prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim pravnim licima koja su posetioci i korisnici sajta.

Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji sajta Poslovi.infostud.com i neće biti korišćeni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima.

Nalog poslodavca

Komunikacija sa prijavljenim kandidatima kroz nalog poslodavca služi samo za slanje namenskih obaveštenja (odbijenica, poziv na intervju/test, zahvalnica, obaveštenje da je kandidat dobio posao).

Nije dozvoljeno korišćenje naloga poslodavca u bilo koju drugu svrhu (slanje promotivnog materijala, slanje novih oglasa kandidatima i sl.)

Svako korišćenje naloga poslodavca u druge svrhe smatraće se kršenjem uslova korišćenja.

Administrator naloga—može postojati jedan ili nekoliko administratora u okviru jednog naloga registrovanog pravnog lica. Administrator ima pravo pristupa svim stranicama naloga odnosno:

 • svim trenutno i ranije objavljenim  konkursima koji su raspisani u okviru naloga pravnog lica
 • svim računima u okviru naloga pravnog lica
 • svim sačuvanim ili kupljenim CV-jima iz Infostudove baze CV-ja
 • kreiranju profila pravnog lica na Infostudovom sajtu u okviru naloga pravnog lica
 • svim ostalim informacijama u okviru naloga registovanog pravnog lica

Administrator ima pravo dodeljivanja odnosno uskraćivanja prava pristupa određenim stranicama ostalim korisnikima i odobravanja privremenog pristupa određenim stranicama.

Administrator ima pravo izmene tipa korisnika u okviru naloga registrovanog pravnog lica, odnosno izmene tipa korisnika u administrator naloga i obrnuto. Takođe, administrator bilo kojem novom članu naloga registrovanog pravnog lica može dodeliti ili uskratiti administratorska prava.

Sajt Poslovi.infostud.com ne odgovara za posledice i rezultate ponašanja administratora u okviru naloga registrovanog pravnog lica čiji je administrator član.

Korisnik—je svaki novo registrovani član naloga pravnog lica koji je postao korisnik nakon administratora. Korisnik ima pravo:

 • Naručivanja i postavljanja konkursa u okviru naloga pravnog lica
 • Pristupu računima samo onih konkursa koje je korisnik naručio u okviru naloga
 • Pristupa samo onim sačuvanim ili kupljenim CV-jima iz baze CV-ja sajta Poslovi.infostud.com koje je korisnik sačuvao ili kupio
 • Kreiranju profila pravnog lica na sajtu Poslovi.infostud.com u okviru naloga pravnog lica
 • Ostalim informacijama koje je korisnik inicirao ili sproveo u okviru naloga registrovanog pravnog lica

Sajt Poslovi.infostud.com ne odgovara za posledice i rezultate ponašanja korisnika u okviru naloga registrovanog pravnog lica čiji je korisnik član.

Gost—može da bude svaka osoba koja je dobila privremeni pristup stranici putem poziva administrator ili korisnika (putem elektronske pošte) za pristup određenoj stranici ili delu naloga registrovanog pravnog lica od strane administrator ili korisnika. Osobe koje dobiju privremeni pristup stranici imaju pravo:

 • Da koriste sve opcije i funkcionalnosti koje postoje na stranicama kojima su dobili pristup u okviru naloga registrovanog člana

Sajt Poslovi.infostud.com nije odgovoran za odobravanje pristupa bilo kojoj stranici u okviru naloga registrovanog pravnog lica a koje je inicirano od strane korisnika (administrator ili korisnika) u okviru naloga registrovanog pravnog lica. Takođe, sajt Poslovi.infostud.com se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji mogu proisteći iz korišćenja opcije slanja privremenog pristupa a koju administrator ili korisnik pošalju trećim licima.

Oglašavanje

Poslodavci oglase Infostudu dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, odobrava ga administrator oglasa i on se nakon toga objavljuje  na sajtu Poslovi.infostud.com.

Svi oglasi pristigli do 14h postavljaju se na sajt istog dana, dok oglasi koji stignu nakon 14h postavljaju se narednog radnog dana. U oba slučaja postoji mogućnost da je pre objave oglasa potrebno dodatno usaglasiti tekst oglasa ili način plaćanja. Oglasi će u tom slučaju biti objavljeni odmah nakon postignutog dogovora sa poslodavcem.

Kada će oglas biti postavljen na sajtu?

 1. Ukoliko sarađujemo po prvi put: Na email ćete dobiti predračun na osnovu kojeg vršite plaćanje, a oglas će biti postavljen nakon što evidentiramo uplatu.
 2. Ukoliko postoji saradnja na polju oglašavanja od ranije:
  • Ukoliko su sve obaveze iz prethodnog perioda izmirene, oglas poslat do 14h postavljamo istog radnog dana.
  • Ukoliko oglas pristigne posle 14h, oglas će biti postavljen u toku narednog radnog dana.

Zakon o oglašavanju ne dozvoljava raspisivanje oglasa koji diskriminišu kandidate na osnovu pola, starosti i fizičkog izgleda. Naziv radne pozicije mora da bude rodno neutralan (ispravni primeri: Konobar/ica; Higijeničar/ka, Promoter/ka, Poslovni sekretar/ica i slično). Takođe, u oglasu nije dozvoljeno zahtevati određena lična svojstva kandidata (kao što su, npr. starost do 35 godina, prijatan izgled, nepušač). Administratori oglasa imaju pravo da prilagode tekst oglasa uslovima korišćenja i da o tome obaveste klijenta.

Ukoliko je naručilac oglasa pravno lice iz inostranstva ili fizičko lice, plaćenje usluge sajtu Poslovi.infostud.com se vrši na osnovu predračuna, a usluga se izvršava tek nakon uplate.

U slučaju kada poslodavac želi da objavi dizajnirani oglas postoji mogućnost prolongiranja objave u zavisnosti od dizajnerskih zahteva i objavljivanja verzije prihvatljiva poslodavcu.

Nakon objave oglasa na sajtu Poslovi.infostud.com šalje se faktura poslodavcu na proveru ( za koju poslodavac ima 48h u okviru kojim može da prijavi eventualnu grešku). Nakon tog perioda original fakture se šalju u elektronskoj formi na email adresu poslodavca.

Ukoliko se dogodi da poslodavac zakupi paket oglasa ili ostalih usluga sajta Poslovi.infostud.com (koji namerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj poslodavac je zaštićen od eventualnih promena cena oglasa za vreme trajanja usluge.

Sajt Poslovi.infostud.com nije odgovoran za sadržaj objavljenog oglasa koji je naručen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Samim tim, na osnovu postavljenog oglasa Sajt Poslovi.infostud.com ne može da garantuje za kvalitet prijava, prijavljenih ili izabranih kandidata ili bilo kojih drugih akcija preduzetih od strane kandidata tokom ili nakon procesa selekcije. Takođe, sajt Poslovi.infostud.com se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga sajta (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licima (drugim kandidatima ili poslodavcima).

Sajt Poslovi.infostud.com se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja sajta ili usluga i informacija datih na sajtu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole sajta Poslovi.infostud.com (performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova na adresu korisnika ili odgovaranjem na automatske mailove sajta Poslovi.infostud.com poslate sa adrese noreply@infostud.com)

Sajtovi i usluge koje sajt pruža oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja koje ovde nećemo navoditi u celini, te se zbog neispravnosti istih greške mogu dogoditi. U svakom momentu Sajt Poslovi.infostud.com će se truditi da ih otkloni, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se Sajt Poslovi.infostud.com ne smatra odgovornim.

Sajt Poslovi.infostud.com ne garantuje za prosleđivanje prijava kandidata na email u slučaju punog inboksa poslodavca ili potencijalnog serverskog ograničenja poslodavca na koje Poslovi.infostud.com ne može da utiče.

Plaćanje karticom

Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, poslodavcu koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa ili isti nije u skladu sa uslovima korišćenja, sajt Poslovi.infostud.com će inicirati povrat rezervisanih sredstava ali ne može da garantuje za rok povrata sredstava obzirom da je isti u nadležnosti banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno.

Ukoliko nije došlo do saradnje između klijenta naručioca oglasa koji je plaćen karticom i sajta Poslovi.infostud.com, a sredstva sa kartice su povučena, sajt Poslovi.infostud.com će inicirati povrat naplaćenih sredstava kod svoje banke ali nije nadležan za rok povrata sredstava jer ovo spada u nadležnost banke vlasnika kartice kojom je oglas plaćen.

U dogovoru sa poslodavcem, sajt Poslovi.infostud.com može zadržati sredstva i odgoditi objavu oglasa dok se ne dostave sva potrebna dokumenta. Dokumenta moraju biti dostavljena u razumnom roku (3 meseca).

Profili poslodavaca

Profili, kako osnovni, tako i napredni, na stranici Upoznajte poslodavce, namenjeni su, pre svega, kandidatima koji traže zaposlenje. Osnovni profil treba da sadrži kratak opis firme, kako izgleda proces regrutacije i selekcije u istoj i šta očekujete od budućih zaposlenih. Odabirom naprednijih profila, dobijate mogućnost promovisanja svoje kompanije kao poželjnog poslodavca kroz predstavljanje iskustava zaposlenih i beneficija, kao i fotografija vašeg tima, atmosfere i radnog prostora. Moći ćete i da promovišete određene aktivnosti namenjene kandidatima za zaposlenje preko naših profila na društvenim mrežama, a mi ćemo prikazivati „zid“ sa novostima sa vaših profila sa društvenih mreža. Takođe, imate mogućnost da pišete zašto da kandidati odaberu vas, kao i da postavite video.

Profili poslodavaca nisu namenjeni reklamiranju proizvoda ili usluga, pa će oni koji budu imali takav sadržaj automatski biti uklonjeni.

Baza CV-ja—za pravna lica

Registrovanjem u bazi sajta Poslovi.infostud.com pravna lica dobijaju mogućnost pregledanja biografija ljudi koji traže posao, na srpskom ili engleskom jeziku. Svi podaci koji se unesu pri registraciji će ostati poznati samo Infostudu i Sajt Poslovi.infostud.com ih neće zloupotrebiti.

Sajt Poslovi.infostud.com ne odgovara za istinitost i tačnost podataka koji su izneti u biografijama kandidata za posao. Kontakt podaci kandidata iz baze CV-ja sajta Poslovi.infostud.com se ne smeju koristiti u druge svrhe osim za traženje potencijalnih kandidata za posao. Slanje grupnih ponuda (koje nisu ponude za posao) velikom broju kandidata koji imaju biografiju u našoj bazi je zabranjeno. Ukoliko članovi baze prijave da se njihovi kontakti koriste u druge svrhe ili zloupotrebljavaju u bilo kom pogledu, sajt Poslovi.infostud.com će biti prinuđen da razmotri zabranu pristupa bazi CV-ja, odnosno kontakt informacijama kandidata, pravnom licu koje je ovu bazu zloupotrebilo.

Kao registrovani član, korisnik - pravno lice ima pravo da istakne da je biografiju kandidata za posao našao u bazi biografija sajta Poslovi.infostud.com i nema pravo da zloupotrebi Infostudovo ime, kao ni ime sajta Poslovi.infostud.com u bilo kom kontekstu, niti da koristi kontakte koje je zakupio u bilo koju drugu svrhu osim kontaktiranja radi poslovne saradnje.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.