Arhiva za kategoriju "Svi tekstovi"

dec 27

Sve o radu na određeno vreme, koja su vaša prava i kako da prepoznate kada ga poslodavac zloupotrebljava

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Ugovor o radu, kojim se zasniva radni odnos, poslodavac i zaposleni mogu da zaključe na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu, ugovor o radu  u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ovakvom odredbom zakonodavac je postavio ugovor o radu na neodređeno vreme kao […]

nov 12

Kako doći do zaostalih zarada kada firma ode u stečaj

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Stečaj je zakonski postupak koji se sprovodi nad privrednim subjektom kod koga su nastupile ozbiljne teškoće u poslovanju, koje se mogu ogledati u nesposobnosti plaćanja (trajnijoj ili pretećoj) ili prezaduženosti, odnosno u nepostupanju po ranije usvojenom planu reorganizacije.  Ovaj postupak uređen je Zakonom o stečaju. Osnovni cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem […]

oct 30

Da li ste spremni da pratite 21. vek

Autor - Dragan Šolaja | Svi tekstovi

Svako od nas je od ranog detinjstva slušao frazu „ne ponašaj se kao i…t, u 21. veku smo“, ili „ne radi to i to, 21. vek je/sad će 21. vek“, pa nam je taj izraz od starta usađen kao nešto napredno i nešto sa čim ne možemo da se izborimo jer, je li, živimo u […]

avg 07

Diskriminacija na poslu i prilikom zapošljavanja (II deo)

Autor - Milan Predojevic | Svi tekstovi

U nastavku blog posta o diskriminaciji prilikom zapošljavanja i na samom radnom mestu, čiji prvi deo možete pročitati ovde, naš pravnik, između ostalog, detaljno piše o načinu utvrđivanja diskriminacije, kao i o tome šta nije diskriminacija. Utvrđivanje diskriminacije na radu   Pri utvrđivanju diskriminacije važno je da se nepovoljno postupanje prema određenoj osobi ili grupi  […]

jun 08

Dva odlična razloga da istražiš poslodavca pre intervjua

Autor - Nikola Stantić | Svi tekstovi

Trećinu života ćete provesti radeći, zar ne biste želeli da znate kome to vreme posvećujete? Iako zvuči neverovatno, provodeći 8 sati dnevno na poslu mi zaista u zbiru provedemo skoro trećinu života radeći. Na taj način, skoro trećinu života,  mi u stvari izgrađujemo sebe i stičemo sredstva za pokrivanje svojih potreba. Da bismo zaista ispunili […]

jun 01

Prolećno sređivanje CV-ja

Autor - Ivan Marinović | Svi tekstovi

Prema nekim izvorima, prvi CV se spominje davne 1482. kada je Leonardo da Vinči napisao svoj prvi CV (curriculum vitae) u kojem je naveo svoje veštine i iskustvo uključujući: bacanje kamenčića, kreiranje laganih mostova i da se u slobodno vreme bavio vajarstvom. Ubrzo su razni trgovački putnici počeli da predaju određene papire sa preporukama kada […]

1 4 5 6