NAŠA KOMPANIJSKA KULTURA

COCA-COLA HBC
Coca-Cola HBC Srbija
30.08.2018
Coca-Cola HBC (CCHBC) je 2018. godine proglašena za najbolju punionicu u Coca-Cola sistemu, a naša operacija u Srbiji za najbolje tržište na svetu! Već niz godina smo prepoznati kao najbolji poslodavac u Srbiji, što je potvrđeno i putem Infostud istraživanja sprovedenom na preko 10.000 ispitanika. Verujemo da je ovaj rezultat posledica našeg ulaganja u zaposlene, gde svakom zaposlenom pružamo mogućnost da ostvari svoj potencijal i napreduje u skladu sa svojim željama i ambicijama. Fokusirani smo na rezultate i pružamo našim zaposlenima slobodu da sami organizuju svoj posao, kontinuirano uče i unapređuju sebe i svoje poslovanje.
Podstičemo nove ideje, preispitujemo načine rada i predloge za unapređenje procesa. Pošto stalno isprobavamo nove ideje, mi se ne plašimo grešaka, već na njima učimo.
Smatramo da je vrlo bitno da svako zna svoj posao, ali verujemo da tek kada razumemo i šta rade kolege u drugim sektorima i na koji način smo međusobno povezani, možemo reći za sebe da smo stručnjaci. Da bismo bili sjajan tim, trudimo se da pomažemo jedni drugima.

Ostali blog tekstovi poslodavca