Stvaramo bolje sutra!

Nelt Co
Nelt Co
07.05.2018
Politika društvene odgovornosti koju kompanija Nelt sprovodi, usvojena 2012. godine, zasnovana je na etičkom poslovanju i težnji da se pomogne stvaranju boljeg okruženja za zaposlene, partnere i širu društvenu zajednicu, uz ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i visok stepen odgovornosti prema životnoj sredini.

Odgovorni  prema tržištu na kojem poslujemo. Proizvodi koje Nelt distribuira su visokog i konstantnog kvaliteta. Nelt ima implementiran sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 i HACCP sa ciljem stalnog poboljšanja i očuvanja konkurentnosti.
Odgovorni prema našim zaposlenima. Odnosi sa zaposlenima zasnovani su na poštovanju ljudskih i radnih prava, merama zaštite na radu, obuci i edukaciji, mogućnosti ličnog i profesionalnog razvoja i napredovanja u sistemu.
Odgovorni prema životnoj sredini. Poslovni objekti izgrađeni su po najvišim standardima koji obezbeđuju očuvanje energije i zaštitu životne sredine. Briga o otpadu i potrošnji neobnovljivih izvora su integralni deo poslovne strategije i Politike kvaliteta.
Odgovorni prema lokalnoj zajednici. Podrška razvoju obrazovanja i edukacije podrazumeva strateške projekte u koje se uključuju mladi različitih godina, obrazovnih i profesionalnih profila, talentovani učenici i studenti. Direktna saradnja sa fakultetima i ustanovama kulture, kao i specijalizovani jednogodišnji Nelt edukativni program, pokazatelj su opredeljenosti kompanije ka osnaživanju mladih i modernizaciji sredine u kojoj posluje.

Ostali blog tekstovi poslodavca