Advertisement

Najčešća pitanja na intervjuu za posao

pitanja na intervjuu za posao

Pre odlaska na intervju ključno je da se pripremite, bez obzira na to da li imate prethodna iskustva sa intervjua ili ne.

Na prvom mestu, informišite se o kompaniji, njenoj delatnosti, ciljevima, uspesima. Uglavnom sve to ćete pronaći na Internetu. Nakon toga, sumirajte vaša poslovna iskustva, ali i lične osobine, vaše ciljeve, ambicije, razmislite kako biste ih najadekvatnije predstavili, koje primere biste izdvojili. Razmislite i kako sve to zvuči nekome ko to prvi put sluša i kakav utisak ostavljate.

Osnovni ili prvi krugovi intervjua su najčešće prepoznatljivi po nekim osnovnijim (opštijim) pitanjima jer se intervjuer upoznaje sa vama. Na kraju prvog ili na nekim narednim razgovorima, možete očekivati da će pitanja biti sve usmerenija, konkretnija i pronicljivija. Ali krenimo redom...

"Kažite nam nešto više o sebi" – je pitanje koje se gotovo uvek prvo postavi, a nakon toga mogu da uslede:

Pitanja o karatkteristikama vaše ličnosti

Pitanja koja opisuju vaša znanja i veštine

Pitanja koja opisuju vaš odnos sa drugim ljudima

Pitanja o (bivšem i budućem) poslodavcu  i kompaniji

Pitanja koja pokazuju vaš stav o poslu i karijeri

Pitanja vezana za ponašanje (bihejvioralna pitanja)

Komunikacija

Inicijativa i kvalitet rada

Liderske veštine i organizacija

Rešavanje problema

  • Setite se primera kada ste neki radni zadatak loše obavili. Šta ste uradili? Kakav je bio rezultat?
  • Opišite nam tri tipa problema koje rado rešavate.
Ocenite koliko
vam je bio koristan
ovaj savet?
  1 2 3 4 5
Prosečna ocena:
3.45
1248 osoba je glasalo

Opcije saveta

Sačuvajte u PDF-u

Na koje od ovih pitanja biste voleli da dobijete odgovore direktno od poslodavaca?

Uspešno
Neuspešno urađena operacija