Najčešća pitanja na intervjuu za posao

pitanja na intervjuu za posao

Pre odlaska na intervju ključno je da se pripremite, bez obzira na to da li imate prethodna iskustva sa intervjua ili ne.

Na prvom mestu, informišite se o kompaniji, njenoj delatnosti, ciljevima, uspesima. Uglavnom sve to ćete pronaći na Internetu. Nakon toga, sumirajte vaša poslovna iskustva, ali i lične osobine, vaše ciljeve, ambicije, razmislite kako biste ih najadekvatnije predstavili, koje primere biste izdvojili. Razmislite i kako sve to zvuči nekome ko to prvi put sluša i kakav utisak ostavljate.

Osnovni ili prvi krugovi intervjua su najčešće prepoznatljivi po nekim osnovnijim (opštijim) pitanjima jer se intervjuer upoznaje sa vama. Na kraju prvog ili na nekim narednim razgovorima, možete očekivati da će pitanja biti sve usmerenija, konkretnija i pronicljivija. Ali krenimo redom...

"Kažite nam nešto više o sebi" – je pitanje koje se gotovo uvek prvo postavi, a nakon toga mogu da uslede:

Pitanja o karatkteristikama vaše ličnosti

 • Navedite tri reči koje vas opisuju?
 • Potkrepite ih nekim primerima.
 • Da li ste takmičarskog duha?
 • Koje osobine smatrate bitnim za ovu poziciju?
 • Da li ste organizovani?
 • Šta su vaše glavne prednosti/slabosti?
 • Šta je ono što ste radili u prošlosti, a što pokazuje da imate inicijativu?
 • Opišite jedan svoj dan...
 • Koji je vaš cilj u životu?
 • Šta je za vas najveći izazov?
 • Kako podnosite poraz?
 • Čime se ponosite?
 • Kako primate kritiku?

Pitanja koja opisuju vaša znanja i veštine

 • Opišite, konkretno, situacije kada ste upotrebili određenu veštinu da rešite problem. Kakav je bio rezultat?
 • Da li posedujete odgovarajuće veštine za karijeru koju želite? Koje su to veštine?
 • Šta biste radili ukoliko... (pitanja vezana za situacije koje Vas mogu očekivati na budućem poslu)
 • U kojim univerzitetskim aktivnostima ste aktivno učestvovali? Šta ste iz njih naučili?

Pitanja koja opisuju vaš odnos sa drugim ljudima

 • Da li ste timski igrač?
 • Da li se dobro slažete sa drugima? Navedite primer...
 • Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto?
 • Po vašem mišljenju, šta je neophodno da bi jedan tim dobro funckionisao?
 • Navedite nam jedan rezultat koji ste ostvarili kao član nekog tima. Koja je bila vaša uloga u timu?
 • Navedite primer konflikte situacije u kojoj ste učestvovali. Kako se ta situacija razrešila?

Pitanja o (bivšem i budućem) poslodavcu  i kompaniji

 • Opišite idealnog šefa...
 • Kakav biste voleli da bude vaš šef?
 • Kakav odnos ste imali sa šefom na prethodnom radnom mestu?
 • Šta znate o ovoj kompaniji?
 • U čemu ste najviše/najmanje uživali na vašem prethodnom poslu? Zašto?
 • Zašto želite da napustite kompaniju u kojoj sada radite?
 • Da li posedujete preporuke od vaših prethodnih poslodavaca?

Pitanja koja pokazuju vaš stav o poslu i karijeri

 • Kakav je vaš stav o prekovremenom radu?
 • Da li volite da radite u tačno određenom radnom vremenu?
 • Šta vas motiviše da radite?
 • Šta je to što posedujete, a što bi vas učinilo uspešnim u budućoj karijeri?
 • Zašto ste zainteresovani za rad u ovoj profesiji?
 • Zašto bih zaposlio baš vas?
 • Šta možete doneti mojoj organizaciji?
 • Koliku platu želite/očekujete?
 • Opišite vaš koncept profesionalnosti.Kako vidite sebe profesionalno za 5 godina? 10 godina?

Pitanja vezana za ponašanje (bihejvioralna pitanja)

Pitanja vezana za ponašanje se zasnivaju na pretpostavci da se ponašanje u budućnosti može predviteti načinom na koji ste se ponašali u prošlosti. Naravno, okolnosti i situacije se menjaju, ali sve u svemu, ponašanje koje opišete u odgovoru će se tumačiti kao očekivano pobnašanje ili reakcija u sličnoj situaciji, u budućnosti.

Komunikacija

 • Prepričajte mi situaciju kada ste morali saopštiti odluku menadžmenta koja se vašem timu nije dopadala. Kako ste im saopštili tu odluku?
 • Recite mi nešto o najtežem kupcu kog ste ikada morali da uslužite. Šta je bio problem, kako ste se vi postavili i kakav je bio ishod?
 • Kada ste poslednji put izgubili strpljenje? Zašto? Kakav je bio rezultat?
 • Dajte mi primer kada su se prilikom diskusije vašoj ideji snažno protivili. Kako ste reagovali?

Inicijativa i kvalitet rada

 • Možete li da opišete projekte ili zadatke koji su završeni zbog vašeg truda i zalaganja? Koliko su ti projekti bili uspešni?
 • Da li ste postavili nivo kvaliteta izrade zadataka za sebe, i ako jeste, kako?

Liderske veštine i organizacija

 • Dajte mi primer kada ste uspešno identifikovali i realizovali poslovnu priliku van postojećeg biznisa?
 • Recite mi nešto o vremenu kada ste morali da preuzmete odgovornost za grupu ljudi kako bi ostvarili posebno važan rezultat?
 • Koji stil upravljanja najviše volite da primenjujete i zašto?
 • Prilikom organizovanja svog vremena, kako određujete šta predstavlja prioritet?
 • Opišite iskustvo koje vas je učinilo najzadovoljnijim kada ste pokušali da dobijete podršku rukovodstva za ideju ili predlog. Kakva je bila situacija i kakvi su bili rezultati?
 • Opišite najpozitivniji tim u kom ste ikada radili. Navedite razlog.

Rešavanje problema

 • Setite se primera kada ste neki radni zadatak loše obavili. Šta ste uradili? Kakav je bio rezultat?
 • Opišite nam tri tipa problema koje rado rešavate.

 

PS: Oni koji žele dodatnu pomoć, kako bi im CV bio JOŠ kvalitetniji, mogu da je dobiju klikom na ovaj link

 


Prosečna ocena:

3.6
Broj glasova: 1996

Vaša ocena:


 • Komentari


 • tamara munćan

  pre 1 godinu i 1 mesec

  Najteže pitanje na razgovoru mi je kada me pitaju Kako vidim sebe za deset godina? Zar nije malo ironično s obzirom na zemlju u kojoj živimo, gde je sve neizvesno.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.