Advertisement
Uspešno
Neuspešno urađena operacija

Prokurista (Procurator)
Pošaljite komentar

Statistika


Prosečan broj prijava za ovu poziciju u poslednjih 6 meseci:
Prosečan broj prijava za ovu kategoriju zanimanja u poslednjih 6 meseci: 227
Broj oglasa za ovu poziciju u poslednjih 6 meseci:
Broj oglasa za ovu kategoriju zanimanja u poslednjih 6 meseci: 210
Aktivni oglasi za ovu kategoriju zanimanja (74)