Prava zaposlenih u slučaju prekida trudnoće i prevremenog porođaja

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

nov 05
Trudna žena koja se drži za stomak

U prethodnim tekstovima opširno smo pisali o privremenoj sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće (trudničko bolovanje) i porodiljskom odsusutvu. Pre svega, radi se o stvarivanju prava na naknadu zarade dok traje trudničko bolovanje, na koje se u normalnom toku stvari nastavlja porodiljsko odsustvo, takođe sa naknadom zarade. Nažalost, postoji nemali broj trudnoća koje ne teku prirodnim putem, kada do porođaja dođe pre vremena, ili u najtežim situacijama-kada nastupi prekid trudnoće ili smrt bebe. U ovom tekstu bavićemo se pravom na odsustvo sa posla uz  naknadu zarade u ovim nesrećnim životnim okolnostima.

Bolovanje nakon prekida trudnoće

Da se podsetimo – u slučaju postojanja bolesti ili komplikcija u vezi sa održavanjem trudnoće trudnica je pošteđena rada i tokom odsustvovanja sa posla ostvaruje naknadu zarade u visini od 100% od prosečne zarade koju je ostvarivala za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je započeto bolovanje. Privremenu sprečenost za rad zbog održavanja trudnoće za prvih 60 dana sprečenosti ceni izabrani ginekolog,  od 61. dana prvostepena lekarska komisija matične filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Isplatu bolovanja za prvih 30 dana sprečenosti za rad vrši poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana takođe poslodavac, ali iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koja mu prenosi filijala RFZO.

U slučaju da sticajem nesrećnih okolnosti koje se tiču zdravstvenog stanja trudnice dođe do prekida trudnoće iz medicinskih razloga, odnosno da trudnica izgubi bebu spontanim pobačajem, prestaje stanje trudnoće, pa samim tim i bolovanje zbog održavanja trudnoće. To svakako ne znači da žena po automatizmu mora da se vrati na posao. Sasvim je realno očekivati da će u  toj situaciji izabrani ginekolog ili lekar druge specijalnosti oceniti da je potreban psihofizički oporavak ženi koja je izgubila bebu, te da se bolovanje produžava, ali sada ne zbog održavanja trudnoće, nego zbog bolesti ili povrede van rada. Naime, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad pripada osiguranicima koji su svojstvo osiguranika stekli kao zaposleni ili preduzetnici, ako je zdravstveno stanje osiguranika, odnosno člana njegove uže porodice takvo da je osiguranik sprečen za rad iz razloga propisanih  zakonom, i to ako je privremeno sprečen za rad iz jednog od sledećih sedam zakonskih razloga:

1) usled bolesti ili povrede van rada;  2) usled profesionalne bolesti ili povrede na radu3) zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;  4) zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;  5) zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;  6) zbog dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva, izuzev dobrovoljnog davanja krvi;  7) u slučaju kada je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisom kojim se uređuje način i uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kao što se može videti, bolest ili povreda van rada (u koje spada i bolovanje tokom kojeg se žena oporavlja od prekida trudnoće iz mediicinskih razloga) različit je zakonski razlog za bolovanje u odnosu na bolest ili komplikacije u vezi sa državanjem trudnoće. Ovo je važno iz više razloga. Najpre jer se bolovanja koja su nastupila iz različitih zakonskih razloga ne povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade, tačnije tretiraju se kao dva različita bolovanja bez obzira na to što postoji kontinuitet u nastupanju. Tako se bolovanje zbog održavanja trudnoće prekida ako dođe do prestanka trudnoće, a bolovanje koje se nastavlja već sledećeg dana zbog gubitka bebe smatra se novim bolovanjem (zbog bolesti ili povrede van rada), koje opet za prvih 30 dana plaća poslodavac. Takođe, navedeno je važno i zbog toga što se naknada zarade tokom održavanja trudnoće plaća u visini od 100% od osnovice, a naknada zarade tokom takozvanog običnog bolovanja, odnosno bolovanja zbog bolesti ili povrede vana rada-65% od osnovice.

Porodiljsko odsustvo u slučaju prevremenog porođaja ili smrti novorođenčeta

Kada je reč o odsustvu sa rada vezanom za porođaj i negu deteta nakon porođaja, u kolokvijalnom govoru taj period se jednim imenom zove porodiljsko odsustvo. Zakon ga ipak deli na dva dela – na porodiljsko odsustvo, koje traje do navršena tri meseca nakon porođaja i predstavlja oporavak od porođaja za majku, te ga uglavnom ona može koristiti (otac samo u posebnim situacijama); drugi deo se naziva odsustvo sa rada radi nege deteta i ono traje toliko da spojeno sa porodiljskim odsustvom ukupno čini 365 dana. Ovo je važno da razgraničimo kako bismo definisali prava koja postoje u slučaju tragičnog ishoda, odnosno smrti deteta.

Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Ukoliko porođaj nastupi pre termina koji je lekar utvrdio, odnosno trudnoća ne traje devet meseci već dođe do prevremenog porođaja, prekida se bolovanje zbog održavanja trudnoće i od momenta porođaja otvara se porodiljsko odsustvo. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Pravo da koristi porodiljsko odsustvo u navedenom trajanju (do navršena tri meseca od dana porođaja) ima i zaposlena žena ako se dete rodi mrtvo ili umre pre isteka porodiljskog odsustva. Otac deteta može da koristi ovo pravo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle odsustvo sa rada radi nege deteta se nadovezuje na odsustvo sa rada radi porođaja i sve to zajedno traje ukupno 365 dana. Ovo pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta otac deteta može da koristi umesto majke bez ispunjavanja posebnih uslova.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(24) komentari

Jelena Nikolic 15. 03. 2023.

Poštovani,

24.02.2023 sam izgubila trudnocu u 14+ nedelji.Pre toga sam imala održavanje trudnoce od 24.12.2022.
20.02.2023 doktorka me je poslala na komisiju i oni su 22.02.2023 odobrili porodiljsko.
Da li sada imam pravo na bolovanje i koliko?
Doktorka mi danas kaze da bi me 24.03.2023 morala slati na komisiju zbog toga što ističe 90 dana od otvaranja bolovanja.Zar ne bi trebalo da su to dva odvojena bolovanja?
Ja sam jos uvek u fazi oporavka zbog ginekoloskih komplikacija.

Hvala najlepse

  Milan Predojevic 16. 03. 2023.

  Pošovana Jelena
  Doktorka je u pravu. Bez obzira na to što se radi o vezivanju različitih zakonskih razloga privremene sprečenosti za rad, pa samim tim, kao što ste i Vi konstatovali-različitih bolovanja, ako ste neprekidno sprečeni za rad 90 dana morate biti od strane lekara upućeni na lekarsku komisiju RFZO. Nemojte da Vas to brine u smislu donošenja ocene, jer se oni rukovode istim kriterijumima kao i lekar, tako da s obzirom na Vaše stanje, sigurno je da imate medicinsku dokumentaciju koja opravdava podužetak bolovanja.
  Želim Vam brz oporavak

Violeta Milovanovic 18. 01. 2021.

Postovani,
Volela bi da ostvarimo neki blizi kontakt da bi objasnila celu situaciju malo bolje ali evo.
U 23nedelji sam imala pobacaj, posle koga je uradjen carski rez jer sam predhodno imala dva ista. Posle 27dana od intervencije komisija mi je zaključila bolovanje. Pa me zanima sta sad i kako? Jer nenormalno je da počnem da radim posle trećeg carskog u prehrambenoj prodavnici. Hvala puno izvinjavam se na dužem postu. Prijatno!

Nikolina Zeković 23. 06. 2020.

Postovani,
Imala sam spontani pobacaj u 22-oj nedelji..Rodila sam zivu bebu, ali je nazalost umrla..Koliko imam pravo na oporavak, bolovanje? Hvala unapred

  Milan Predojevic 24. 06. 2020.

  Poštovana Nikolina
  Zakonom je propisano da pravo da koristi porodiljsko odsustvo u trajanju do navršena tri meseca od dana porođaja ima i zaposlena žena ako se dete rodi mrtvo ili umre pre isteka porodiljskog odsustva. Pitanje je iz medicinske struke da li se radi o spontanom pobačaju ili ipak rođenju deteta (zavisi od sposobnosti ploda za samostalan život). Ukoliko odgovarajući specijalista potvrdi da se radilo o porođaju, imate pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju do navršena tri meseca od dana porođaja. Ako lekari zauzmu stav da se radilo o spontanom pobačaju, možete ostvariti pravo na bolovanje. Pošto ste u pitanju konstatovali da je došlo do porođaja, pretpostavljam da je struka već donela odluku o tome, te da imate pravo na porodiljsko odsustvo, a ne na bolovanje zbog spontanog pobačaja. Izabrani ginekolog će ispisati doznaku u skladu sa navedenim.
  Pozdrav

   Nikolina Zeković 24. 06. 2020.

   Hvala Vam. U bolnici su to nazivali spontanim pobacajem. Ali ja sam rodila zivu bebu, koja nije bila dovoljno velika za inkubator, te je nazalost posle 3h umrla..S’ tim ne znam kako to nazivaju, jer beba ima i izvod iz maticne knjige rodjenih..

    Milan Predojevic 24. 06. 2020.

    Poštovana Nikolina
    Ukoliko dete ima izvod iz matične knjige rođenih, po meni ima prostora da se smatra porođajem. Prema tome, misljenja sam da bi trebalo da imate pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od 3 meseca. Ipak, presudno će biti ono što ginekolog upiše u doznaci jer se radi o medicinskom pitanju.
    Pozdrav

     Nikolina Zeković 24. 06. 2020.

     Hvala najlepse.
     Pozdrav

Danijela Kuzeljević 06. 03. 2020.

Postovani,

Zaposlena sam na osnovu Ugovora o radu na period od tri meseca,
sa istekom 10.marta 2020. Ostala sam u drugom stanju i zbog broja
godina mi je momentalno otvoreno trudnicko bolovanje koje je
nastupilo pet dana pre isteka ugovora o radu, 5.marta 2020.
Prijavljena sam na minimalni znos i moj radni odnos je trajao
nesto malo manje od 3 meseca.

Da li imam pravo na naknadu za trudnicko bolovanje i u kom iznosu?
Da li duzina radnog staza uzeta u obzir za izracunavanje mogucih
primanja.
Da li imam pravo I na porodiljsko bolovanje I naknadu I u kom iznosu?

Hvala najlepse!

  Milan Predojevic 06. 03. 2020.

  Poštovana Danijela
  Najpre, poslodavac mora sa Vama da produži ugovor o radu najmanje do isteka porodiljskog odsustva. Imate pravo na naknadu za trudničko bolovanje. Osnovica će se izračunati tako da se uzima prosečna zarada ostvarena u prethodnih 12 meseci i dobijate 100% od takve osnovice. Ako u nekom mesecu nemate platu, za te periode će se računati minimalna zarada. Dužina radnog staža ovde ne igra ulogu, osim što je bolje da u tih 12 meseci imate 12 zarada, jer za svaki mesec u kojem nemate zarade kod računanja osnovice za bolovanje uzeće se minimalac. Dužina staža u prethodnom periodu je bitna kod naknade tokom pordiljskog odsustva, koju ćete takođe primati, zato što se tu uzima zarada u poslednjih 18 mescei, ali ako u nekom mesecu nemate zaradu neće se računati minimalac. Prosto će se sabrati svi prihodi iz tih 18 meseci i podeliće se sa 18 (bez obzira da li imate 18 zarada ili manje). Tako dobijena osnovica plaća se u visini 100%.
  Pozdrav

Danijela Golubovic 24. 02. 2020.

Postovani 07.02.2020sam imala spontani. Na bolovanju zbog održavanja trudnoće sam od 03. 01.2020. Kada sam pre nekoliko dana bila u firmi da odnesem doznake, rekli su mi da me nece vraćati na posao da su primili drugu radnicu i da nije fer prema njoj. Mene zanima koje je moje pravo i sta mogu da uradim. I ko mi placa bolovanje nakon spontanog koje sam mislila zatvoriti da bih se vratila poslu. Hvala unapred

  Milan Predojevic 26. 02. 2020.

  Poštovana Danijela
  Momentom prestanka trudnoće prestaje i zakonski razlog za privremenu sprečenost za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Nakon toga, u smislu oporavka od spontanog pobačaja, lekar Vam može otvoriti bolovanje zbog bolesti. Pošto se menja zakonski razlog bolovanja (više nije održavanje trudnoće, jer je ona nažalost prestala, već je sada bolest) bolovanje nakon prekida trudnoće smatra se novim i prvih 30 dana plaća poslodavac. Ovo bolovanje se plaća u visini od 65% od osnovice. Nažalost, nakon isteka ugovora o radu, poslodavac više nema obavezu da sa Vama potpiše novi ugovor jer niste na održavanju trudnoće, niti na porodiljskom odsustvu (samo u tim slučajevima on je obavezan da sa Vama produži ugovor do isteka porodiljksog odsustva). Međutim, u slučaju da Vam izabrani ginekolog izda doznaku da ste na porodiljskom odsustvu jer se radi o mrtvorođenom detetu, poslodavac bi morao da Vas zadrži još 3 meseca nakon takvog porođaja, jer toliko traje porodiljsko odsustvo u opisanom slučaju. Da li se radi o takvom slučaju je medicinsko pitanje za ginekologa, ali u praksi se obično radi o odmakloj trudnoći.
  Pozdrav

Aleksandra Milutinovic 01. 02. 2020.

Postovani,
Zanima me, posto nov zakon uslovljava rad u kontinuitetu 18 meseci, da bi se ostvarilo pravo na trudnocko, da li moze doci do promene poslodavca, ostvaruje se kontinuitet od 18 meseci, ali je doslo do promene poslodavca, pa se postavlja pitanje da li usled te promene moze doci do ostvarivanja prava na trudnicko?
Hvala unapred

  Milan Predojevic 03. 02. 2020.

  Poštovana Aleksandra
  Nov zako ne uslovljava da morate imati rad u kontinuitetu 18 mesecu, ali u 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada zbog trudnoće morate imati primanja koja imaju karakter zarade i na koja su plaćeni doprinosi. Što ih više imate u tih 18 meseci, biće veća i naknada tokom porodiljskog odsustva. U tom periodu može da dođe i do promene poslodavca i to se neće negativno odraziti na isplatu naknade.
  Pozdrav

Marina Petrovic 21. 12. 2019.

Postovani ,
12.12.2019 izazvan mi je spontani pobacaj ,a iz bolnice sam otpustena 14.12.2019. Do tada sam bila na trudnickom bolovanju ,prvih 60 dana ginekolog otvorio bolovanje ,sledecih dvaeseca lekarska komisija. Ono sto mene zanima jeste da li imam pravo na otvaranje bolovanja zbog izazvanog spontanog pobacaja i koja je procedura? Marina

  Milan Predojevic 23. 12. 2019.

  Poštovana Marina
  Imate pravo na otvaranje novog bolovanja po osnovu bolesti van rada (takva je zakonska formulacija ove vrste bolovanja). Dakle, više se nažalost ne radi o održavanju trudnoće, već o posledicama pobačaja. Lekar ponovo može da vodi 60 dana, a ako stanje bude takvo da je bolovanje potrebno produžiti, uputiće Vas na lekarsku komisiju.
  Pozdrav

   Marina Petrovic 23. 12. 2019.

   Hvala Vam najlepse!

Ana Trajcevic 28. 11. 2019.

Postovani,
12.12 mi istice porodiljsko bolovanje,ponovo sam trudna,iz firme me zovu da im dostavim doznake za novo bolovanje za dan,dva,pa ce se konsultovati sa advokatom da li imam neko pravo,a dr ne moze pre kraja porodiljskog otvoriti novo bolovanje. Zele da prekinemo radni odnos jer imam ugovor do isteka ovog porodiljskog. Da li imam pravo na novo trudnicko bolovanje ili oni mogu prekinuti radni odnos? Hvala

  Milan Predojevic 28. 11. 2019.

  Poštovana Ana
  Zakon o radu Vas štiti od otkaza time što propisuje da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Ovom zaposlenom rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje navedenih okolnosti ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu. Prema tome, poslodavac nema zakonski osnov da Vas otpusti. Naprotiv, dužan je da sa Vama potpiše novi ugovor o radu jer su mu poznate okolnosti Vašeg prodiljskog odsustva i nove trudnoće.
  Pozdrav

   Ana Trajcevic 28. 11. 2019.

   Hvala Vam najlepse.

Svetlana Markovic 20. 11. 2019.

Postovani,

Kod trenutnog poslodavca sam zaposlena na neodredjeno, i radni staz kod novog poslodavca je 5 meseci.
Pre trenutnog posla sam radila kod drugog poslodavca sam bila prijavljena na ugovor o radu koji se produzavao iz meseca u mesec, ukupno 8 meseci. Nemam prekid izmedju dva poslodavca.
Zanima me da li imam pravo na trudnicko bolovanje i da li imam pravo na novcanu naknadu..

Unapred hvala

  Milan Predojevic 20. 11. 2019.

  Poštovana
  Što se tiče trudničkog bolovanja osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Primera radi, ako idućeg meseca otvorite trudničko bolovanje sabraće se prihodi u 5 meseci kod sadašnjeg poslodavca i 7 meseci kod prethodnog. Kada je reč o porodiljskom, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Meseci u kojima niste ostvarili zaradu se ne računaju. Tačnije, plate koje ste imali u 18 meseci se saberu, podele na 18 (iako ih je kod Vas ukupno 13) i tako se dobija osnovica za obračun porodijskog. Isplaćuje se 100% od osnovice i kod bolovanja i kod porodiljskog.
  Pozdrav

Ivana Petrovic 15. 11. 2019.

Poštovani Milane,
trenutno sam u 6.mesecu trudnoće,koja se nažalost zakomplikovala,i potrebno je da se trudnoća prekine u narednih par dana. Pre 7 dana sam otvorila bolovanje za održavanje trudnoće.
Koji je zakoski rok, od momenta prekida,da obavestim svog ginekologa o prekidu? Bolovanje mi je otvoreno do 10.12. Zanima me koji je maksimalan broj dana koje mogu dobiti za oporavak,posle zaključivanja bolovanja o održavanju trudnoće? i da li mogu otvoriti 2 meseca od strane ginekologa i potom još 2 meseca od dr opšte prakse.
Hvala na odgovoru! Srdačan pozdrav.

  Milan Predojevic 18. 11. 2019.

  Poštovana Ivana
  Najpre moram da kažem da mi je iskreno žao zbog toga što Vam se desilo, naročito u toliko odmakloj trudnoći. Ono što treba da uradite nakon prekida trudnoće je da se javite kod izabranog ginekologa kako bi zaključio bolovanje zbog održavanja trudnoće i otvorio bolovanje po osnovu bolesti, to jest radi oporavka od prekida trudnoće. Ginekolog od dana prestanka trudnoće može da Vam vodi bolovanje dva meseca, a ukoliko bude smatrao da to treba produžiti, poslaće Vas na lekarsku komisiju ko RFZO. Trebalo bi što pre da se javite Vašem lekaru, jer on može da Vam otvori novo bolovanje samo tri dana unazad. Ako se javite kasnije od toga, biće prinuđen da Vas već na početku uputi na lekarsku komisiju. Sasvim je razummljivo i to da ako ne budete u stanju da odete sami, za Vas to uradi neko od članova porodice, koji će Vašu medicinsku dokumentaciju (koja se tiče prekida trudnoće) odneti izabranom ginekologu radi otvaranja bolovanja.
  Pozdrav i brz oporavak