Profil poslodavca

Banca Intesa a.d. logo

Banca Intesa a.d.

Banca Intesa a.d.


Deo smo međunarodne bankarske porodice Intesa Sanpaolo koja ima istoriju dužu od 400 godina. U njenom sastavu posluje Banco di Napoli, banka čiji koreni datiraju iz sredine 16. veka, a koja je nastala spajanjem italijanskih banaka Banca Intesa i Sanpaolo IMI. Naša matična grupa je danas jedna od vodećih u evrozoni, sa tržišnom kapitalizacijom od 46,4 milijardi evra. Intesa Sanpaolo odgovara na finansijske potrebe skoro 19 miliona klijenata širom sveta pomoću poslovne mreže od preko 5.000 ekspozitura, i veruje da je kreiranje vrednosti za privredu, građane i društvo u celini, jedini put ka održivosti.

Naš tim od oko 3.000 zaposlenih svakodnevno brine o vama i zajedno gradimo svet u kojem svi imaju više mogućnosti. Kroz poslovnu mrežu od 165 ekspozitura, u gotovo 100 gradova Srbije, podstičemo kompanije i preduzetnike u razvojnim projektima, pomažemo porodicama da zaštite i uvećaju svoju štednju i ostvare planove, podržavamo mlade generacije i doprinosimo zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturnog i istorijskog nasleđa naše zemlje.

Proces regrutacije i selekcije poslodavca


Nastojimo da zapošljavanjem kvalitetnih profesionalaca i stalnim razvojem potencijala zaposlenih ostvarimo maksimum u pružanju bankarskih usluga. 
Svaka prijava se pažljivo analizira a kandidati čije prijave najviše odgovaraju zahtevima upražnjenog radnog mesta se uključuju u proces selekcije koji se odvija u nekoliko faza. U sledećim fazama selekcionog procesa se procenjuju tražene stručne i druge kompetencije, definisane profilom pozicije za koju je kandidat konkurisao. Tokom ovog procesa, kandidati se obaveštavaju o svom trenutom statusu, sledećim koracima i ishodu.

Šta nudimo našim zaposlenima?


Investiranje u razvoj i usavršavanje naših potencijala predstavlja važan deo naše poslovne politike.

Stvorili smo dinamičnu radnu sredinu koja pruža mogućnosti za praktično i teorijsko usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje. Razvoj i karijera svakog zaposlenog planira se u skladu sa strateškim ciljevima Banca Intesa, a interna mobilnost omogućava nam da izlazimo u susret novim profesionalnim izazovima, bilo unutar Banca Intesa, bilo unutar naše grupacije. 

Garantujemo jednake mogućnosti za profesionalni razvoj i usavršavanje. Programi obuke su koncipirani tako da prate promene u poslovnom okruženju. Svakom zaposlenom se pruža mogućnost da se edukuje u skladu sa zahtevima radnog mesta i individualnim planom razvoja karijere.

Verujemo da je poštovanje pojedinca i dostojanstva svakog zaposlenog osnova za razvoj radnog okruženja zasnovanog na uzajamnom poverenju i lojalnosti. Naše procedure za zapošljavanje počivaju na objektivnosti, uz garantovanje polne, rasne i ostalih oblika ravnopravnosti.

 


We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.