Da li si ti naš nov Direktor odeljenja za tehnologiju rizika

OTP banka
OTP banka
09.03.2022

U maju 2021. godine nastala je OTP banka Srbija a.d. Novi Sad integracijom nekadašnje Vojvođanske banke i OTP banke (od ranije integrisane sa Societe Generale bankom). Godinu smo završili kao lideri u kreditiranju i cilj nam je da osiguramo da naša banka ima najmodernije procese, modele i alate koji upravljaju kako kreditnim tako i ostalim vrstama rizika.


Jedan od krucijalnih timova u postavljanju i upravljanju ovim sistemima je naše novo Odeljenje za tehnologiju rizika čiji je glavni cilj da obezbedi da risk timovi u svom radu koriste sve raspoložive podatke, alate i tehnologije.


Kako bi svi projekti i taskovi na kojima će ovo odeljenje raditi bili besprekorno sprovedeni, potreban nam je neko ko će na pravi način setovati ovo novo odeljenje, oformiti i razvijati tim i preuzeti ulogu risk lead-a na planiranim aktivnostima i projektima.


Kakav profil tražimo


Potreban nam je neko ko poznaje bankarski biznis, ali ima i znanje o IT sistemima koje banke koriste. To je neko ko razume modelovanje i arhitekturu podataka i samim tim SQL koristi rado i često. Odlično je ako poznaje neki od programskih jezika - HTML, CSS, Javascript i/ili Python. Kako će ova osoba voditi odeljenje, važno nam je da ima iskustva u vođenju timova, naročito onih koje čine iskusni eksperti.


Šta su glavni zadaci Odeljenja za tehnologiju rzika


Ekspertiza ovog odeljenje treba da bude takva da osigura poznavanje biznisa i risk procesa sa jedne strane i određen nivo samostalnosti u odnosu na IT timove sa druge strane. Članovi ovog tima treba da imaju svest o IT arhitekturi sistema koje risk koristi, da razumeju način funkcionisanja tih sistema i da su u stanju da samostalno rade parametrizacije i SQL upite direktno na bazu. Oni ne prave risk modele, već obezbeđuju da upotrebna vrednost modela koje koriste bude maksimizirana ko god end-user tih modela u banci bio. Takođe, oni ne prave aplikacije već mogu da vrše određene modifikacije na alatima koje IT tim u svom radu razvija. Usko sarađuju sa modelarima rizika, BI ekspertima i različitim IT timovima, a sve u cilju pružanja podrške celoj Risk diviziji kao i end-userima risk modela i alata.


Čekaju te izazovni projekti


Neki od većih projekata na kojima će ovaj tim raditi su Data warehouse i Data governance koji su vođeni od strane IT timova, ali risk ima važnu ulogu u svim fazama projekata. Radi se, takođe, na izradi nove aplikacije za odobravanje kreditaa u planu je i posebna aplikacija za privredu.

Ostali blog tekstovi poslodavca