Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Isplata zarada nakon prekinutog radnog odnosa


Prekinula sam radni odnos u firmi gde je deo zarade zavisio od naplaćenog ostvarenog prometa. U trenutku prekida deo mog ostvarenog prometa nije bio realizovan, pa se nije stvorilo moje potraživanje prema poslodavcu. Interesuje me da li imam pravo da zahtevam svoju zaradu nakon što se moji prometi naplate, a to vreme može da potraje? Napominjem da mi to pravo poslodavac osporava.

Odgovor


Shodno članu 186, Zakona o radu poslodavac je dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Isplatu obaveza iz stava 1. ovog člana, poslodavac je…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 13.01.2009

Smanjena puna norma radnog vremena na 90%


Radim u prosveti na neodređeno, sa punom normom (100%), i trenutno sam na porodiljskom odsustvu koje ističe 18.12.2008. Direktor je za vreme mog porodiljskog odsustva mojoj zameni smanjio normu sa 100% na 90% radnog vremena tako da ću se ja sad sa porodiljskog vratiti i imaću 90% radnog vremena. Recite mi koja su moja prava?

Odgovor


U slučaju smanjenja norme svakako je direktor dužan da Vam dostavi rešenje kojim se isto konstatuje. U istom bi trebalo da budu navedeni i razlozi za smanjenje norme, kao i rok na koji se smanjenje odnosi. Do smanjenja može doći ukoliko to zahteva proces rada, a u skladu sa Pravilnikom o radu i ostalim internim aktima koji…
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 13.01.2009

Pravo na novčanu naknadu sa biroa


Sklopila sam bila sa poslodavcem ugovor o radu na neodređeno vreme kao pomoć u kući. Bila sam u sedmom mesecu trudnoće. Posle mesec i nešto dana rada kada sam shvatila da posao ugrožava moju trudnoću poslodavac i ja smo sporazumno prekinuli radni odnos. Da li imam prava na neku novčanu naknadu sa biroa?

Odgovor


Nemate pravo na novčanu naknadu za nezaposlene, s obzirom da ne ispunjavate uslove propisane čl.115 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 13.01.2009

Dokazivanje prekovremenog rada


Svakodnevno sam prinuđen da ostajem prekovremeno na poslu i po nekoliko sati dnevno, tako da u proseku provedem na poslu od 12-14 sati. Taj prekovremeni rad se ne plaća. da li mogu i na koji način zatražiti da se to plati? Kako ne postoji klasična forma upisivanja dolazaka i odlazaka sa posla na koji način u slučaju spora bi mogao da dokažem prekovremeni rad? Da li postupak mogu primeniti…

Odgovor


Prema članu 53. Zakona o radu na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran (u daljem…
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 13.01.2009

Povraćaj novca za predškolsko obrazovanje


Zaposlena sam i plaćam obdanište svom detetu shodno visini primanja. Svojevoljno sam upisala dete u predškolsku nastavu u istom obdaništu, koje mi oni naplaćuju, iako je po zakonu predškosko obrazovanje besplatno, jer je dete nekoliko meseci mlađe nego sto je predviđeno za polazak u predškolsko. Zanima me zašto se naplaćuje, ako je inače besplatno, i da li ću ja moći da dobijem povraćaj…

Odgovor


U budžetu Republike obezbeđuju se sredstva za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa u trajanju od četira sata dnevno (čl.142, stav1). Prema članu 89. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pohađanje ovog programa je besplatno. Shodno tome, dečiji vrtić je obavezan da izvrši…
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 12.01.2009

Tehnološki višak, otkazni rok i preostali dani godišnjeg


Tehnološki višak otkazni rok i preostali dani godisnjeg odmora. Otkazan mi je ugovor o radu na osnovu člana 179, tačka 9 (tehnološki višak), bez ikakvog otkaznog roka ugovor o otkazu mi je uručen pred sam kraj radnog dana koji je ujedno prema tom ugovoru bio i moj poslednji radni dan. Da li poslodavac stvarno ima zakonsko pravo da otpusti radnike koji su zaposleni na neodređeno bez ikakvog…

Odgovor


Prema članu 153. Zakona o radu poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih (u daljem tekstu: program), ako utvrdi da će zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda od 30 dana doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodređeno vreme. Vama je prema Članu 179. tačka…
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 12.01.2009

Isplata preostalih plata i otpremnine


U firmi u kojoj sam radila 23 god i 1mesec (od ukupno 27god staža) proglašena sam tehnološkim viškom .Poslodavac me je poslao na prinudni odmor u trajanju od 45 dana, potom mi je stiglo rešenje za drugi deo godišnjeg odmora za ovu godinu. Trenutno sa nalazim na korišćenju slobodnih dana, zaključno sa 12.12.2008. Poslodavac me primorava da potpišem rešenje o prekidu radnog odnosa i proglašenju…

Odgovor


Pitanje Vam je preopširno i zahteva pravnu analizu. Stoga Vam predlažem da angažujete advokata. Prema članu 158. Zakona o radu poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Otpremnina iz stava…
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 12.01.2009

Promena aneksa ugovora i smanjenje zarade


Da li poslodavac ima pravo da mi promeni aneks ugovora o radu, i pri tom da izvrši smanjenje zarade koja mi je pripadala pre nego što sam otvorila porodiljsko bolovanje?

Odgovor


Poslodavac ima pravo da Vam ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora) prema članu 171. tačke 5.  Zakona o radu, koji se odnosi na  novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog s tim…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 12.01.2009

"Diskriminacija" zbog neregulisane vojne obaveze


Naveli ste u jednom odgovoru da se diskriminacija zbog neregulisane vojne obaveze ne može nazvati diskriminacijom jer je to uobičajena praksa. To ne znači da to nije diskriminacija. Da li je zakonom definisano da ja moram imati odsluženu vojsku pre zaposlenja ili ne? (konkretno, odlažem vojsku zbog zdravstvenog stanja - astme - što me ne svrstava u radno ili poslovno nesposobnog, a ispadne da…

Odgovor


Prikazaću Vam Član 18. Zakona o radu pa Vi sami procenite da li prepoznajete Vaš slučaj u njemu. Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost,…
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 12.01.2009

Informacije u vezi samozapošljavanja, kurseva, obuka


Do Februara sam bio u radnom odnosu na neodređeno vreme. Došlo je do raskida radnog odnosa međusobnim sporazumom. Na novom radnom mestu je rečeno , da neće doći do prekida. Ipak su me prijavili nakon 17 dana. Da li se to smatra prekidom? Od tada, redovno mi produžavaju radni odnos na tri meseca. Ozbiljno razmišljam o samozapošljavanju, ili o preobuci, pa sam hteo dobiti neke informacije o…

Odgovor


Pravo na novčanu nadoknadu od NSZ  prema članu 108. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti  imaju obavezno osigurana lica iz člana 105. ovog zakona ako su bila osigurana najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih…
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 12.01.2009
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.