Dušan Crnomarković

Project Manager
Dušan Crnomarković
Moj zadatak je da sve procese počev od ideje kupca za novom plastičnom ambalažom do isporuke  istih kupcu sprovedem i koordiniram kako interno u firmi, tako i uz veoma blisku saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Kao i uvek u radu na projektima se vodi računa o ograničenim  resursima u vidu budžeta, preostalog vremena i opsega delovanja, a upravo to i čini rad u projektima drugačijim u odnosu na druge sektore. U svetlu novih dešavanja pretežno na evropskom tržištu, upotreba recikliranog i bio materijala je imperativ u branši plastične ambalaže, a to je takođe još jedna oblast sa kojom se bavi projektni menadžment u ovoj kompaniji.

Ostala iskustva zaposlenih