Verica Tuba

Operater na pakovanju
Verica Tuba

U Greiner i JP Packaging radim već osam godina kao Operater na pakovanju.  Rad operatera zasniva se kako na individualnom, tako i na timskom radu, pružena nam je sigurnost i zaštita na radu, nadređeni neguju korektan odnos bez diskriminacije i pružena je mogućnost napredovanja za sve zaposlene. Nakon svih godina rada u kompaniji, mogu da kažem da opšti uslovi rada zadovoljavaju sva moja očekivanja na poslovnom planu i da osećam ponos i zadovoljstvo što sam deo tima Greiner i JP Packaging u Novoj Pazovi. 

Ostala iskustva zaposlenih