Dragan Zarić

Smenovođa
Dragan Zarić

Upravljajući dokumentacijom, ljudima u procesu i brinući se o urednosti tokom samog
procesa proizvodnje, uloga smenovođa u kompaniji Greiner i JP Packaging
je od izuzetnog značaja.
Kao smenovođa odgovoran sam da ceo proces proizvodnje u smeni funkcioniše nesmetano, prema standardima i higijenskim zahtevima, jer poslujemo u prehrambenoj industriji. Jedan od najvećih izazova smenovođe je da održava timski duh i prijatnu radnu atmosferu u timu kojim rukovodi. Kako najveću vrednost u svakoj uspešnoj kompaniji predstavljaju njeni zadovoljni zaposleni, ovaj poziv je samo za
odabrane, za kolege i koleginice koji sve izazove rešavaju primerenom komunikacijom za našu poslovnu kulturu.

Ostala iskustva zaposlenih