Edukacija i razvoj

Neoplanta DOO Novi Sad
HR tim
03.08.2020
Za nas bitan je svaki zaposleni, zato pažljivo i predano pratimo karijeru svih zaposlenih ponaosob.
Jednom godišnje vršimo evaluaciju zaposlenih. Ovaj proces nam daje uvid u radni učinak, ali i služi kao osnova za izradu razvojnih planova naših kolega. Interna kretanja i unapređenja su često posledica upravo rezultata dobijenih evaluacijom.
U skladu sa potrebama za usavršavanjem, izrađuje se plan obuka za svakog zaposlenog. Ovaj korak omogućava nam da steknemo širi uvid u mogućnosti daljeg razvoja njihovih karijera. Veliku pažnju posvećujemo usavršavanju zaposlenih kroz razne edukacijske programe, interne ili eksterne, koji odgovaraju njihovim individualnim potrebama, kao i specifičnim potrebama poslovanja.

Sa željom da 2020. godina bude godina lidera i godina stvaranja i unapređenja liderstva u Neoplanti, pokrećemo program liderstva pod nazivom Neo.lider. Tim internih trenera Neoplante će u saradnji sa timom stručnjaka TIM Centra sprovoditi ovaj program.  Program je namenjen rukovodiocima svih nivoa, a teme koje će se obrađivati su one sa kojima se svakodnevno susrećemo: komunikacijske veštine, upućivanje povratne informacije, motivisanje timova i samomotivisanje, upravljanje stresom.

 
Sa željom da stalno rastemo i napredujemo, nagrađujemo kvalitetan rad i trud svih svojih zaposlenih.
Inspirišemo i podržavamo kolege da idu u korak sa vremenom i da kontinuiranim unapređenjima i inovacijama  u radu doprinesu da Neoplanta bude još bolje mesto za rad. Zbog toga smo jedan mesec posvetili upravo ovoj temi i pozvali kolege da tokom Meseca inovacija iznesu svoju “Neo ideju”, i tom prilikom kolege koji su dali najbolje predloge vredno nagradili.

Ostali blog tekstovi poslodavca