Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Radni staž

Od septembra 1994. godine bila sam pripravnik volonter sa VSS u firmi u kojoj radim i danas. Nadoknadu za pripravnički staž sa ugovorom dobijala sam preko SIZ-a.Od maja 1995. godine primljena sam u radni odnos i tek od tog perioda počinje radni staž. Da li po Zakonu postoji mogućnost priznavanja i povećanja radnog staža po ovom osnovu pripravničkog rada?

Odgovor:

Radni staž vam teče od dana kada ste zasnovali radni odnos - zaključili ugovor o radu. Poslodavac je u obavezi da vam uplaćuje doprinose samo ukoliko ste u radnom odnosu, dok ta obaveza u slučaju volontiranja ne postoji.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 14.11.2013
Pravo na invalidsku penziju

Invalid rada 1 stepena sam i interesuje me da li ću dobiti invalidsku penziju sad sam bila na komisiji u Novom .Sadu

Odgovor:

Pravo na invalidsku penziju stičete ukoliko ste potpuno izgubili radnu sposobnost i to tako da se zdravstveno stanje ne može popraviti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom. Navedeno utvrđuju lekari. Pored navedenog morate ispunjavati i druge uslove za sticanje prava na invalidsku penziju, propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 12.11.2013
Uplata doprinosa osnivača STR-a

Imala sam otvoren STR iz radnog odnosa. Nisam za poslednju godinu pre zatvaranja sebi uplatila doprinose. Da li mogu da podnesem zahtev za odricanje od radnog staza , a da mi se dug stornira ? Hvala unapred

Odgovor:

Nije moguće odreći se radnog staža i zahtevati da vam se dug po osnovu neuplaćenih doprinosa stornira.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 06.11.2013
Pravo na invalidsku penziju

Da li ja mogu u invalidsku penziju sa 33 godine,jer sam se povredino na poslu pad sa 6m i imam povrdjenu kucmu napukao mi je lumbalni prsljen na pola,jedna polovina je pukla u parcice,povredjeno je desno koleno,i leva peta,i kasnije mi je leva noga amputirana ispod kolena,to se desilo 2010,a 2008 imao sam povredu lakta na tri mesta otvoren prelom i rame je napuklo.Ja…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Pravo na invlidsku penziju možete steći samo na osnovu ocene lekara - komisije i to ukoliko je došlo do potpunog gubitka radne sposobnosti. Ukoliko lekari smatraju da nije došlo do potpunog gubitka radne sposobnosti ne možete ostvariti pravo na invalidsku penziju.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 25.10.2013
Uplata doprinosa

Radila sam u privatnom butiku i gazda me je prijavio jos 2007 godine kad sam i pocela da radim i do skoro sam radila kod njega i dao mi je otkaz jer sam trazila zdravstvenu knjizicu.Otisla sam u Nemanjinu i uzela svoj listing i videla da mi nista nije uplatio,isla sam i u Radnu inspekciju i oni su podneli prijavu protiv njega i ja mislim da se jos uvek vodim da radim…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Jedino što još možete da uradite je da protiv poslodavca podnesete krivičnu prijavu zbog neuplaćivanja doprinosa i prijavu poreskoj upravi i PIO fondu. Sve prijave podnesite pismeno, kako biste kasnije mogli da se interesujete šta je povodom vaših prijava urađeno.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 22.10.2013
Evidencija i uplaćenim doprinosima

Poštovani hteo bi da vam postavim dva pitanja u vezi radnog staža.Naime interesuje me koliko vremena treba da prođe od uplate doprinosa za pio od strane poslodavca,pa da bih ja na sajtu pio video evidentiranu uplatu?Da li se godine provedene kod poslodavca koje su evidentirane u radnoj knjižici i u pio a za koje nisu uplaćeni doprinosi računaju u radni staž radi…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Podatke o uplaćenim doprinosima na sajtu PIO fonda možete videti tek nekoliko meseci nakon što poslodavac preda M4 obrazac za određenu godinu. Prilikom obračuna penzije nije dovoljno samo da ste bili prijavljeni i da vam je radni staž upisan u radnu knjižicu, već je neophodno da su doprinosi uplaćeni. 

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 25.09.2013
Prodaja radnog staža

Raseljeno lice sam sa Kosova od 1996 godine sam zaposlena u SO Pec pa do danas primam mesecnu zaradu u visini od 8500 dinara interesuje me da li postoji mogusnost prodaje radnog staza i kome da se obratim jer se isplata vrsi iz budzeta Republike Srbije .

Odgovor:

Propisima Republike Srbije nije predviđena mogućnost prodaje radnog staža.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 19.08.2013
Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Postovani, uzimanjem listinga u PIO fondu, videli smo da suprug nema upisano 5 godina a zna da je uplacivao doprinose jer je imao svoju firmu u kojoj je bio zaposlen. Tadasnji knjigovodja je vodio sve papire. Firma je ugasena, ne znamo gde je taj knjigovodja. Da li postoji nacin da se dokaze da su doprinosi uplacivani, ukoliko M4 obrasci nisu predati za te godine? Moze…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Pokušajte da pribavite izvode iz banke, kao dokaz da su doprinosi uplaćeni. Ukoliko nemate nikakve dokaze da su doprinosi uplaćeni ne može se ništa uraditi.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 18.07.2013
Uračunavanje vojnog roka u penzijski staž

Vojni rok sam odslužio (pod oružjem) 2002-2003, a zaposlio sam se tek po odsluženju vojnog roka. Da li mi iz redovnog vojnog roka sleduju neka prava koja se odnose na radni i penzijski staž? Konkretno: 1) Da li se vreme provedeno na odsluženju vojnog roka računa u period minulog rada? 2) Da li ono ulazi u obračun penzijskog staža? Ako da, pod kojim uslovima…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije predviđeno da se vreme provedeno na služenju vojnog roka uračunava u staž. Nebitno je da li ste vojsku služili pod oružjem ili ne. 

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 08.07.2013
Dug prema poreskoj upravi

moja firma (u pianju je d.o.o. samo ja radim i jedina sam zaposlena) duguje poreskoj upravi oko 500 000 dinara na ime pdv-a, poreza i doprinosa za kraj 2012, ja sam pokusala da se dogovorim sa poreskom upravom da dobijem to na rate,ali su oni rekli da moram sve da u roku od mesec dana isplatim ili će me blokirati. Od kraja prosle godine i početka ove godine firma…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Poreska uprava će vam obračunavati kamatu sve vreme dok ne platite dug. Postoji obaveza plaćanja doprinosa dok ste zaposleni. Ne možete sprovesti likvidaciju firme koja ima neizmirenih dugovanja. Jedino što možete da uradite je da pokrenete stečajni postupak, s tim što je to veoma skupo.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 01.07.2013

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)
Uspešno
Neuspešno urađena operacija