Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Uplata doprinosa

Poštovani,imala sam dug za porez i doprinose iz 2003 god.koji sam izmirila u januaru kada je stupio na snagu zakon o otpisu kamate.Mene zanima da li ja sada mogu da upisem taj radni staz jer mi nije nikad upisan bas zbog tog duga koji mi je stigao po zatvaranju radnje posle 6 meseci i stalno rasla kamata.Meni treba dokument,tj.potvrda da sam izmirila obaveze,da li…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Ukoliko ste izmirili sve obaveze možete podneti zahtev poreskoj upravi za dobijanje potvrde da ste izmirlil obaveze u celosti. Poreska uprava je u obavezi da vam takvu potvrdu izda.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 19.06.2013
Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Poštovani, u prethodnoj firmi sam bio prijavljen na zdravstveno osiguranje sa srednjom školom, tj. stepen stručne spreme po radnom mestu "SSS", iako mi je rečeno da sam prijavljen sa fakultetom. U ovoj mi se dogodilo da je knjigovođa verovatno prepisao prethodnu odjavu, pa i dalje stoji "SSS", iako je dogovor da bude uredno, sa fakultetom, što je slučaj sa ostalim…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Nebitno je da li ste prijavljeni kao zaposleno lice sa srednjom stručnom spremom ili sa visokom stručnom spremom. Bitan je iznos zarade na koji vam se uplaćuju doprinosi. Poslodavac je dužan da vam isplati zaradu ugovorenu ugovorom o radu i da vam na tako isplaćenu zaradu obračuna i uplati odgovarajuće poreze i doprinose. 

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.06.2013
Pravo na sticanje danske penzije

Postovani, Radila sam u Danskoj pre 30-ak godina. Imam par godina radnog staza,a ukupno sam prebivala 4 godine i 11 meseci. Obzirom da su mi potrebni jos 30 dana kako bih ostvarila pravo na deo danske penzije, molim Vas za savet na koji nacin mogu otici u Dansku i tamo prebivati jos mesec dana. Majka i otac imaju dansko drzavljanstvo. Da li mogu ici turisticki, ili…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Pitajne koje ste postavili se odnosi na primenu danskih propisa. Odgovore na navedena pitanja mogu vam dati pravnici u Danskoj, odnosno lica koja su upoznata sa danskim propisima.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.06.2013
Uplata doprinosa

Nadam se da cete mi izaci u susret i odgovorti na moja par postavljena pitanja.Radila sam kod poslodavca na odredjeno vreme 6 meseci.Nakon tog nastavila sam i dalje da radim jos mesec ipo ali o u tom vremenskom periodu nisam potpisala produzetak ugovora o radu.U PIO sam proverila bila sam i dalje prijavljena, ali ja produzetak ugovora o radu nisam podpisala.Sa prestankom…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Potvrdu da su vam uplaćeni doprinosi ćete dobiti u Pio fondu tek kada poslodavac preda M4 obrazac. Iz pitanja se ne može zaključiti kada ste bili zaposleni kod poslodavca. Ukoliko je prošlo više godina od kada ste radili podnesite prijavu Pio fondu i poreskoj upravi protiv bivšeg poslodavca zbog toga što vam nisu uplaćeni doprinosi. 

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2013
Uplata doprinosa

Radila sam kod advokata koji mi nije uredno izmirivao doprinose. Sad je predao dokumenta za odlazak u penziju i verovatno će zatvoriti kancelariju. Interesuje me a li je uopšte moguće da ostvari pravo na penziju ako mi nije redovno uplatio sve doprinose i šta mi predlažete da učinim kako bih što pre ostvarila svoja prava?

Odgovor:

Obavestite poresku upravu i PIO fond da vam poslodavac nije uplatio doprinose. Ukoliko vam je zarada isplaćena a na tu zaradu nisu obračunati i uplaćeni doprinosi poslodavac je učinio krivično delo. U tom slučaju možete podneti krivičnu prijavu protiv poslodavca. 

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 13.03.2013
Visina penzije

Moja penzija je iznosili oko 20200 din ali sad primam i makedonsku penzioju 40eura a nasu 15000 sto je manje od moje predhodne penzija pa sam se zalio PIO Vranju i odbili su moju zalba, pa sam se zalio u Beogradu i priznali su zalbu ali iz Vranja ne priznaju, pa me interesuje da li da tuzim PIO Vranje .

Odgovor:

Niste najbolje objasnili u kojoj je fazi treuntno postupak. Ukoliko je drugostepeni organ uvažio vašu žalbu i predmet vratio prvostepenom organu na ponovno odlučivanje, prvostepeni organ - PIO Vranje bi morao da postupi po nalogu drugostepenog organa. U slučaju da je prvostepeni organ ponovo doneo istu odluku, jedino što možete da uradite je da se ponovo žalite.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 03.03.2013
Uplata doprinosa

Postovani, moj brat radi kod privatnog preduz. vec 12 g.Prve dve godine sediste servisa je bilo u centru grada gde su bile ceste inspekcije i za to vreme je imao uplacene doprinose i staz. Nakon toga je servis prebacen u garazu u njegovoj privatnoj kuci na periferiji. Prosle godine kada je brat otisao u PIO i izvadio listing video je da nema upisan staz. Vlasnik tvrdi…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Obratite se pismenim putem poreskoj upravi i Pio fondu i tražite zvanično objašnjenje da li su vam uplaćeni doprinosi ili ne. Ukoliko vam doprinosi nisu uplaćeni podnesite prijavu Pio fondu i Poreskoj upravi i u prijavi navedite da poslodavac nije uplaćivao propisane doprinose. Uz prijavu dostavite ugovor o radu. Možete protiv poslodava podneti i krivičnu prijavu…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 05.12.2012
Uslovi za odlazak u penziju

Postovanje, u septembru sam napunila 45 godina starosti, i imam zakljucno sa o1.10.2012. 26 godina radnog staza. Trenutno sam nezaposlena. Da li cu ako budem uplacivala narednih 10 godina i vise doprinose za penzijsko osiguranje dobrovoljno steci uslov da odem u penziju?

Odgovor:

Ne može se sa sigurnošću tvrditi kakave će biti promene zakona i koji će uslovi za odlazak u penziju važiti za 10 godina. Prema sada važećem zakonu žene će 2022. godine ispunjavati uslov za odlazak u penziju sa 57 godina i 6 meseci života i 38 godina staža osiguranja.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 23.11.2012
Staž osiguranja

GODINU dana sam radila u prosveti (veroučiteljica) na određeno vreme sa fondom časova 45%.Upisan mi je u radnu knjižicu staž 5 MESECI I DANA.Dali mi sledujepuna godina ili samo upisani deo?

Odgovor:

Za vas je jedino bitno koliki su vam doprinosi uplaćeni a nebitno je šta je upisano u radnu knjižicu. Budući da ste radili sa fondom časova 45% i na osnovu toga primali zaradu, poslodavac je u obavezi da vam uplati odgovarajuće doprinose.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 22.11.2012
uplata doprinosa od strane poslodavca

KOJEM ODELENJU PORESKE UPRAVE SE MORAM OBRATITI DA BIH DOBIO PODATKE O MESEČNIM UPLATAMA DOPRINOSA NA ZARADE IZ OVE GODINE ? DA LI SE MOGU DOBITI PODACI O DOPRINOSIMA IZ RANIJIH GODINA ?

Odgovor:

Podatke o uplaćenim doprinosima za prethodne godine možete dobiti u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za ovu godinu te podatke još uvek ne možete dobiti jer će PIO Fond podatke imati tek kada poslodavac preda M4 obrazac.

Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 19.08.2012

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)
Uspešno
Neuspešno urađena operacija