Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Godišnji odmor


Imam 10 dana odmora, pa me interesuje, kada bih dala otkaz, da li bi to uslo u otkazni rok ili bih morala prvo da iskoristim odmor pa onda da dam otkaz

Odgovor


U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Ukoliko vam ne odobri godišnji odmor poslodavac je dužan da vam isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 22.03.2017

Korišćenje godišnjeg odmora u slučaju prestanka radnog odnosa


Planiram da dam otkaz u firmi u kojoj radim vec sest godina,pa me interesuje da li imam pravo na odmor pre otkaza? Tj.planiram da radim do 1 juna a odmor bi iskoristio pre otkaza,interesuje me da li imam pravo na ceo odmor ili na samo deo?

Odgovor


Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Ukoliko vam radni odnos prestaje 1.6.2017. godine, za 2017. godinu imate pravo na 5/12 godišnjeg odmora. U zavisnosti od potreba posla, poslodavac odlučuje o vremenu…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2017

Korišćenje godišnjeg odmora u slučaju prestanka radnog odnosa


Poštovani, Zaposlena sam kod poslodavca na neodređeno, a postigli smo dogovor o sporazumnom raskidu ugovora o radu na dan 30.04.2017. Preostalo mi je 15 dana godišnjeg odmora. Moje pitanje glasi da li poslodavac ima pravo da umesto mene odluči od kog do kog datuma ću iskoristiti te dane (i da izda nalog bez prethodne konsultacije sa mnom) i da li ću ih uopšte…

Odgovor


U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2017

Korišćenje godišnjeg odmora


U svrhu putovanja sam tražila odobrenje za korištenje dva dana novog godišnjeg odmora i odobrenje sam dobila usmenim putem.Uplatila sam aranžman,da bi mi dan pre putovanja bilo saopšteno da ne mogu koristiti dane.Kakva su moja prava?

Odgovor


Nažalost, bez rešenja o korišćenju godišnjeg odmora ne možete dokazati da vam je odobren godišnji odmor. Zakonom je propisano da se rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 09.03.2017

Trajanje godišnjeg odmora


Zanima me zakon ili šta već ? po kome radniku sa preko 30 god. rad staza ili 55 god. života, sleduje 30 dana godišnjeg odmora , u moj firmi kažu to vazi samo sa uniju poslodavaca , i vlada treba da donese odluku o proširenom dejstvu da bi i ja imao pravo na 30 dana godišnjeg, kako to zakon nevaži za sve jednako u celoj srbiji

Odgovor


Zakon o radu važi za sve zaposlene u Srbiji. Zakonom o radu propisano je da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 08.03.2017

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora


Da li poslodavac mora da izda resenje o godisnjem odmoru? I sta ako ga ne izda?

Odgovor


Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora. Rešenje o korišćenju…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 08.03.2017

Godišnji odmor


Koliko nam sleduje odmor na godisnjem nivou?

Odgovor


U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 08.03.2017

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Zanimaju me rokovi zastarelosti, za isplatu neiskoristenog odmora ( pola odmora 2014.godine i ceo 2015.) Lice je preminulo 2015.godine ali je usmeno odobren zahtev za isplatu po osnovu neiskoristenih odmora. Resenje nismo primili,celo vreme su odugovlacili, sad odbijaju da isplate, tvrdeci da je pravo zastarelo. Sta mozemo uciniti

Odgovor


Potraživanje nije zastarelo. Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 07.03.2017

Korišćenje godišnjeg odmora


Poštovani, Imam nekoliko pitanja. Da li se zaposlenom prekida godišnji odmor ukoliko je u toku tog odmora nastupila privremena sprečenost za rad? I da li od tog dana računam bolovanje pa nakon završetka bolovanja zaposleni nastavlja sa svojim godišnjim odmorom? Ukoliko je zaposleni privremeno sprečen za rad, da li njemu sleduje naknada za državni praznik ako…

Odgovor


Ako je zaposleni za vreme korišćenja godišnjeg odmora privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju - ima pravo da po isteku te sprečenosti za rad nastavi korišćenje godišnjeg odmora. Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za rad na dane državnih praznika, koji su neradni dani, samo ako je te dane radio. Ukoliko je na bolovanju…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 06.03.2017

Pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora


U avgustu 01.08.2016. sam se zaposlila na odredjeno, dobila sam resenje na godisnji odmor od 8 dana i iskoristila ga. Sada planiram da dam otkaz 08.03.2017. Kakva su moja prava u vezi godisnjeg odmora?

Odgovor


U 2016. godini ste imali pravo na 5/12 godišnjeg odmora. Što se tiče 2017. godine imate pravo na 2/12 godišnjeg odmora. Poslodavac može da vam isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 06.03.2017
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju


Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom


We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.