Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Raspored korišćenja godišnjeg odmora


Najavila sam godisnji odmor u decembru u februaru sam uplatila letovanje i sada mi nedaju da idem u tom periodu na godisnji kakva su moja prava

Odgovor


Zakonom je propisano da u zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 26.05.2017

Pravo na godišnji odmor


Postovani Radila sam u jednoj privatnoj firmi mesec dana i odma presla za drugu firmu da radim.ovde ce biti u septembru 5 meseci kako radim kada je i poslednji termin koji daju za godisnji odmor na koji su mi rekli da nemam pravo jer u njihovoj firmi ne radim 6 meseci.imam 6 meseci neprekidnog staza da li imam pravo na godisnji odmor?mozda manji broj dana zbog tih mesec…

Odgovor


Zakonom je propisano da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos. Dakle, stav poslodavca…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 25.05.2017

Godišnji odmor


Poštovani,Uskoro će se navršiti Šest meseci kako radim u Privatnoj firmi.Interesuje me kada stičem pravo na Godišnji odmor,a ako sam ga stekao sa šest meseci koliko imam pravo (koliko dana) da ga koristim, i još jedno pitanje Koliko može Gazda da mi Odugovlači sa pravom na korišćenje Godišnjeg Odmora.U napred Zahvalan Davor

Odgovor


Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos. U zavisnosti od potrebe posla,…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 22.05.2017

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Poštovani, Potpisao sam sporazumni raskid ugovora početkom maja ove godine. Da li imam pravo na novčanu naknadu od poslodavca za neiskorišćeni godišnji odmor za tekuću godinu (ako je tako, koliko dana neiskorišćenog godišnjeg odmora se mora isplatiti zaključno sa aprilom tekuće godine) ili se računaju samo neiskorišćeni dani godišnjeg odmora iz prošle…

Odgovor


Imate pravo na novčanu naknadu za neiskorišćen godišnji odmor za tekuću godinu. Zakonom je propisano da je u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.05.2017

Raspored korišćenja godišnjeg odmora


Poštovani, da li se rešenje o godišnjem odmoru može doneti 05.01.2017. i važiti do kraja 2017 godine, ili je neophodno da bude doneto 30.06.? Da li radnik može koristiti odmor u npr.7,8 delova po 2-3 dana? Pozdrav

Odgovor


Nema smetnji da poslodavac donese rešenje o korišćenju godišnjeg odmora 5.1.2017. godine. Zakonom je propisano da se u slučaju da zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Zaposleni ima pravo da godišnji…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.05.2017

Dužina godišnjeg odmora


Postovanje . Postovani zeleo bih da vas pitam dali kod privatnih firmi postoji pravo da u 20 radnih dana racunaju subotu ,posto je to kod nas u firmi radni dan ?

Odgovor


Zakonom je propisano da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana, s tim da se pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja računa kao pet radnih dana.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.05.2017

Raspored korišćenja godišnjeg odmora


Postovani, Prema Zakonu o radu,koliko ranije je neophodno da se poslodavcu najavi odmor? Radim na odredjeno.

Odgovor


U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 12.05.2017

Pravo na godišnji odmor


Postovani, Zanima me da li osobe koje rade preko agencije i nisu prijavljeni a da rade godinu dana da li imaju pravo na godisnji? Hvala unapred

Odgovor


Vaše pitanje nije jasno. Zaposleni koji su u radnom odnosu (imaju zaključen ugovor o radu), nebitno da li je to preko agencije za zapoljavanje, imaju pravo na godišnji odmor.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 12.05.2017

Raspored korišćenja godišnjeg odmora


Postovani , moje pitanje se odnosi na nacin koriscenja godisnjeg odmora. u firmi u kojoj radim , ukoliko uzmem 15dana g.odmora stavri se desavaju na sledeci nacin: odmor mogu da pocnem da koristim tek u ponedeljak a ne od subote, jer radimo subotama i nedeljama , takodje na posao moram da se vratim trece nedelje u subotu a ne u ponedeljak. ne znam kojom logikom se poslodavac…

Odgovor


Zakonom je propisano da u zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog, s tim da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Pri…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 12.05.2017

Raspored korišćenja godišnjeg odmora


Poštovani, uplatio sam letovanje u periodu od 01-15.08.2017.godine, međutim, naš poslodavac je rešio naprasno ove godine da nam uvede kolektivni godišnji odmor koji nije u tom periodu. Da li ima neki minimalan rok da nam najavi tako nešto ili jednostavno može nam dati kolektivni godišnji kad želi? Hvala

Odgovor


U slučaju korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora kod poslodavca ili u organizacionom delu poslodavca, poslodavac može da donese rešenje o godišnjem odmoru u kome navodi zaposlene i organizacione delove u kojima rade i da isto istakne na oglasnoj tabli, najmanje 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, čime se smatra da je rešenje…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 09.05.2017
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju


Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom


We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.