Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Odmor u toku dnevnog rada

Poštovani, da li poslodavac ima pravo da mi ukine pauzu u toku radnog vremena, naglasavam da radim nepuno radno vreme, odnosno 5 dana po 4h ili po zakonu imam pravo na 15min pauze?

Odgovor:

Zakon propisuje da zaposleni koji radi duže od četiri, a kraće od šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje 15 minuta. Odmor u toku dnevnog rada ne može da se koristi na početku i na kraju radnog vremena, a vreme odmora uračunava se u radno vreme.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 26.05.2015
Računanje godišnjeg odmora

Godisnji odmor Kako se racun godisnji odmor kada radim smene od 12h? Da li se jedan dan odmora racuna kao jedan dan ili jedan i po dan so obzirom da je 12h smena. Pozdrav

Odgovor:

Nebitno je kolika vam je smena. Ukoliko imate pravo na godišnji odmor od 20 radnih dana, vaš godišnji odmor traje 20 radnih dana, s tim da se praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju u dane godišnjeg odmora. 

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 26.05.2015
Pravo na godišnji odmor

Poštovani,radim od 13.novembra 2014.god. Koliko dana imam pravo na godišnji odmor?Unapred hvala!!!

Odgovor:

Zakonom je propisano da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana, s tim da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svakih mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 26.05.2015
Pravo na naknadu zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Pozdrav, radim u firmi tri godine, krajem maja mi istice ugovor i resio sam da ne produzavam vise. Posto nisam koristio odmor za 2015. godinu pitao sam poslodavca da li moze da mi isplati te dane koji mi sleduju. Dobio sam odgovor da poslodavac nije u obavezi da mi isplati odmor posto sam samovoljno resio da ne produzavam vise ugovor. Interesuje me da li imam prava…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Imate pravo na novčanu naknadu za neiskorišćene dane godišnjeg odmora, nezavisno od razloga prestanka radnog odnosa. Zakonom je propisano da je u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 23.05.2015
Obaveza dostavljanja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

Postovani, Da li je poslodavac duzan tj.obavezan da zaposlenom dostavlja resenje za svaki deo koriscenja godisnjeg odmora?..primer: U toku 2015.godine koristila sam godisnji odmor za 2014.god. iz 4 puta, a resenje imam samo jedno i to na ukupan godisnji odmor....

Odgovor:

Poslodavac je dužan da za svaki deo godišnjeg odmora donese rešenje. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 23.05.2015
Dužina godišnjeg odmora

Da li se subota i nedelja racunaju u godisnji odmor ? Hvala na odgovoru

Odgovor:

Subota i nedelja ne računaju se u godišnji odmor. Zakonom je propisano da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 22.05.2015
Korišćenje godišnjeg odmora

Dobar dan! Da li je moguce po isticanju porodiljskog odustva odmah koristiti godisnji odmor ? Hvala

Odgovor:

Nema zakonskih smetnji da zaposlena po isteku odsustva sa rada radi nege deteta koristi godišnji odmor.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.05.2015
Dužina godišnjeg odmora

Imam 31 god. Radnog staza ukupno , kod sadasnjeg poslodavca sam zadnje 3 god. Koliko imam pravo dana godisnjeg odmora

Odgovor:

Zakonom je propisano da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 20.05.2015
Pravo na godišnji odmor

1.avgusta promeniću firmu poslodavca. Odmor za 2015.godunu nisam koristila kod sadašnjeg poslodavca. Koliko dana odmora ću po zakonu moći da dobijem kod novog poslodavca, 1.septembra 2015? Hvala

Odgovor:

Zakonom je propisano da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svakih mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.05.2015
Sticanje prava na godišnji odmor

Promenila sam poslodavca i tu radim od 18.12.2014. Kada prvi put imam pravo na godisnji?

Odgovor:

Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 13.05.2015

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)

Na koji način biste želeli da steknete sliku o kompaniji u kojoj želite da radite?

Uspešno
Neuspešno urađena operacija