Advertisement
Uspešno
Neuspešno urađena operacija

Pravnik odgovara

Ukoliko imate pitanje ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, postavite pitanje našem pravniku. Odgovore, osim direktnim postavljanjem pitanja, možete potražiti i ako izaberite kategoriju radnog prava iz koje je vaše pitanje ili pretražite pitanja po ključnoj reči među onim već postavljenim, a na koje je pravnik već odgovorio.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Trajanje godišnjeg odmora

Poštovani, obraćam Vam se u vezi godišnjeg odmora. U mojoj kompaniji svi zaposleni imaju 4 nedelje godišnjeg odmora, osim lica koji rade na šalteru, na uplati i isplati, oni imaju 3 nedelje. Interesuje me da li je to po zakonu, pošto u ugovoru o radu, koji sam potpisao, stoji da imam pravo na 20 radnih dana odmora, gde se vikend računa kao neradan dan. Svake…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Zakonom je propisano da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor od najmanje 20 radnih dana. Poslodavac kod kojeg ste u radnom odnosu ne postupa u skladu sa zakonom. Poslodavca možete prijaviti inspekciji rada, a možete pokrenuti i sudski spor za naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 23.04.2014
Pravo na neplaćeno odsustvo

Da li pritvorenom licu koji je bio u radnom odnosu, rukovodilac sme odobriti neplaceno odsustvo, na njegov zahtev, do okoncanja pritvora a najduze sest meseci?

Odgovor:

Poslodavac može pritvorenom licu, na njegov zahtev odobriti neplaćeno odsustvo do šest meseci.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.04.2014
Naknada štetezbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Postovani treba da isplatim naknadu zaposlenog za neiskoriscen godisnji odmor za 2013 i 2014 god.mene interesuje kolika je ta naknada i kako se obracunava.

Odgovor:

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.04.2014
Pravo na godišnji odmor

Postovani,pisem vec nekoliko puta i ne dobijam odgovor.Planiram da uplatim letovanje,pa me zanima da li imaju pripravnici na strucnoj praksi pravo na godisnji odmor?Na strucnoj praksi sam preko programa Prva sansa od 20.januara,i zanima me da li imam prava na godisnji odmor i ako imam koliko dana?Molim vas ako mozete da mi odgovorite.Unaprad hvala

Odgovor:

Ukoliko ste u radnom odnosu imate pravo na godišnji odmor, propisan Zakonom o radu u trajanju od najmanje 20 radnih dana, pod uslovom da imate 6 meseci neprekidnog rada. Ukoliko rad obavljate, van radnog odnosa proverite kakva su vaša prava predviđena ugovorom o obavljanju stručne prakse.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 11.04.2014
Pravo na neplaćeno odsustvo

Pitanje sam vec postavila, ali nema odgovora. Interesuje me, obzirom da radim u Poreskoj upravi, da li imam pravo na neplaceno odsustvo i u kom trajanju? Neplaceno odsustvo mi je potrebno radi odlaska u inostranstvo, na period od mesec ili dva. Hvala

Odgovor:

Zakonom je propisano da poslodavac može, ali ne mora da vam odobri pravo na neplaćeno odsustvo. Opštim aktom i ugovorom o radu može se predvideti da zaposleni ima pravo na neplaćeno odsustvo u određenim slučajevima, među kojima može biti i odlazak u inostranstvo. Ukoliko opštim aktima i ugovorom o radu nije predviđeno da u slučaju odlaska u inostranstvo…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 30.03.2014
Pravo na godišnji odmor

Postovani, imam pitanje u vezi odgovora koji ste dali. Radi se o odgovoru na pitanje: "Postovani, u radnom odnosu sam od 17.06.2013. Da li imam pravo na pun godisnji odmor (20 dana) za 2013 godinu? Hvala Odgovor: Nemate pravo na ceo godišnji odmor za 2013. godinu. Članom 72 Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran…

Pročitajte sve.
Odgovor:

U pravu ste. Greškom smo odgovorili kao da ste počeli da radite 17. jula, a ne juna. Budući da imate 6 meseci neprekidnog rada imate pravo na ceo godišnji odmor za 2013. godinu. 

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.03.2014
Trajanje godišnjeg odmora

Postovani, u radnom odnosu sam od 17.06.2013. Da li imam pravo na pun godisnji odmor (20 dana) za 2013 godinu? Hvala

Odgovor:

Nemate pravo na ceo godišnji odmor za 2013. godinu. Članom 72 Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini, ako u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao radni odnos nema 6 meseci nepredkidnog rada. 

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 20.03.2014
Trajanje neplaćenog odsustva

Da li je zakonski ogranicena duzina neplacenog odsustva? Hvala unapred

Odgovor:

Zakonom nije ograničeno trajanje neplaćenog odsustva.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 20.03.2014
Godišnji odmor i regres za korišćenje godišnjeg odmora

Primljen sam na određeno vreme 01.12.2013 do 28.02.2014.. Negde otprilike 20.02.2014. mi je izdato rešenje da mi prestaje radni odnos na određeno vreme sa datumom 28.02.2014. Takođe par dana kasnije shodno vremenu izdato mi je rešenje o korišćenju godišnjeg odmora od 24.02. - 28.02. 2014. Nije mi isplaćen pripadajući regres (u firmi se regres isplaćuje).…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Članom 68 Zakona o radu propisano je da zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle 6 meseci neprekidnog rada. Dakle, ukoliko ste prvi put zasnovali radni odnos pravo na godišnji odmor stičete tek nakon 1.5.2014. godine.Nakon tog datuma ćete imati pravo na puni godišnji odmor, s tim što će…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.03.2014
Korišćenje godišnjeg odmora u delovima

Da li drugi deo godisnjeg odmora-iz prethodne godine-moram da koristoim,odjednom? Konkretno preostalo mi je 10 dana iz prethodne godinie. Poslodavac primorava da ga koristim odjednom, tj.da mi izda resenje za drugi deo odmora u trajanju od svih 10 dana. Ja sam planirala koristiti 5+5 , naravno do 30.juna ove godine. Da li poslodavac ima pravo da mi uksrati koriscenje…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Poslodavac ima pravo da vam uskrati korišćenje drugog dela godišnjeg odmora iz dva dela. Članom 73 Zakona o radu propisano je da se godišnji odmor može da koristiti u dva dela, s tim da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 11.03.2014

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)