Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Prekid godišnjeg odmora

Da li poslodavac ima pravo da donese rešenje o prekidu vec zapocetog godisnjeg odmora i da trazi od radnika da se vrati na rad jer to zahtevaju potrebe procesa rada?

Odgovor:

Poslodavac nema pravo da donese rešenje o prekidu već započetog godišnjeg odmora i nema pravo da traži od zaposlenog da se vrati na rad, ukoliko je zaposleni već započeo korišćenje godišnjeg odmora. Poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 28.08.2015
Korišćenje godišnjeg odmora u delovima

Ako se godišnji odmor koristi u više delova (znači u više od dva dela) da li se i u tom slučaju prvi deo mora iskoristiti u trajanju od deset radnih dana ili se i taj prvi deo može rasparčati na više delova?

Odgovor:

Stavom 2 člana 73 Zakona o radu propisano je da ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine, dok u stavu 3 istog člana stoji da zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 26.08.2015
Pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Поштовани, занима ме да ли могу да могу да тражим новчану накнаду за неискоришћене дане годишњег одмора у случају када ја као запослени прекинем радни однос (дам отказ)?

Odgovor:

Imate pravo da tražite naknadu štete za neiskorišćene dane godišnjeg odmora bez obzira na to što je radni odnos prestao otkazom od strane zaposlenog. Članom 76 Zakona o radu propisano je da je u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.08.2015
Godišnji odmor

Sin je prijavljen od 01.07.2015.a u firmi radi od prosle godine.U septembru ide na god.odmor,pa me interesuje hoće li mu biti placen odmor?

Odgovor:

Poslodavac je dužan da vašem sinu isplati zaradu za vreme korišćenja godišnjeg odmora. Ukoliko to ne učini sin može svoje pravo ostvariti sudskim putem.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.08.2015
Korišćenje godišnjeg odmora

Zasnovala sam radni odnos na odredjeno vreme 01.04 2015. godine. Zamenjujem koleginicu koja je na porodiljskom odsustvu, a pre toga bila je na trudnickom. Ocekujem da se vrati 15.07.2016. god. Da li se moj godisni odmor vezuje za kalendarsku godinu, tj. da li ja ostvarujem pravo na srazmerni deo godisnjeg odmora za 2015. godinu, a to mogu da iskoristim do 30. juna 2016.…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Vaš godišnji odmor se vezuje za kalendarsku godinu. imate pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora i za 2015. godinu i za 2016. godinu. Ukoliko u 2016. godini ne koristite godišnji odmor poslodavac je dužan da vam isplati naknadu štete umesto korišćenja godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.08.2015
Godišnji odmor

Sin radi u firmi od 01.07.2015,prijavljen je.Od01.09.2015 ide na god.odmor jer tako firma zahteva.Da li ce mu godisnji odmor biti placen?

Odgovor:

Budući da vaš sin nije prijavljen, stvar je dobre volje poslodavca da li će mu platiti godišnji odmor.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 20.08.2015
Pravo na godišnji odmor

Postovanje interesuje me da li imam pravo na godisnji odmor iako sam ne prijavljen u firmi u kojoj radim,a radim evo skoro pa sest meseci

Odgovor:

Kao što je dužan da vas prijavi poslodavac je dužan i da vam da godišnji odmor.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.08.2015
Povlačenje zaposlenog sa godišnjeg odmora

Da li poslodavac moze zbog povecanog obima posla da povuce zaposlenog sa zapocetog koriscenja godisnjeg odmora, i a ko moze koj su to slucajevi?Hvala.

Odgovor:

Posldoavac ne može zaposlenog da povuče sa već započetog godišnjeg odmora. Zakonom je propisano da poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.08.2015
Pravo na godišnji odmor

Zdravo, pocela sam da radim u prodavnici 20.4.2015. pa me interesuje da li imam pravo na odmor i ako imam, koliko dana ?

Odgovor:

Imate pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora - 3/4 godišnjeg odmora za 2015. godinu.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.08.2015
Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Zaposlena sam na određno od 10.03.2014 do 09.08.2015,u 2014 bila sam na odmoru 10 radnih dana,a u 2015 nisam uopšte bila na odmoru.Pošto mi nisu produžili ugovor koliko dana godišnjg odmora bi trebali da mi plate?

Odgovor:

Poslodavac je dužan da vam plati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora za 2015. godinu u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.08.2015

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)
Uspešno
Neuspešno urađena operacija