Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Korišćenje godišnjeg odmora


Postovani,radim u privatnoj firmi na neodredjeno od31.7.2011 god 01.03.2017 cu dobiti otkaz a nisam iskoristio polovinu godisnjeg odmora iz 2016 godine i odmor iz ove godine.Imam li pravo na odmor pre otkaza i poslodavac mi duguje osam plata,u kom roku je duzan da isplati dugovanje.hvala

Odgovor


Poslodavac je dužan ili da vam omogući da iskoristite godišnji odmor ili da vam isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora. Poslodavac je dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.02.2017

Pravo na godišnji odmor


20.2 zakljucujem porodiljsko bolovanje. Da li imam pravo na stari i na novi godisnji?

Odgovor


Zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.02.2017

Korišćenje godišnjeg odmora


Postovani, htela bi da vas pitam 27.marta 2017. Trebam da se vratim sa porodiljskog bolovanja da li mogu odmah da koristim godisnji odmor , koliko imam pravo odmora i koliko ranije treba da najavim poslodavcu? Unapred hvala.

Odgovor


U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.02.2017

Pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Poštovani, kod poslodavca sam zaposlen skoro 6 godina na neodređeno vreme. Planiram da raskinem ugovor o zaposlenju, s'obzirom da prelazim u drugu formu. Na današnji dan imam neiskorišćen kompletan godišnji odmor, kao i nekoliko dana od prošle godine. Kakva su moja prava u vezi odmora? Da li mogu da tražim naplatu za sve preostale dane odmora?

Odgovor


Možete tražiti naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora za sve preostale dane godišnjeg odmora. U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.02.2017

Korišćenje godišnjeg odmora


Poštovani, zaposlen sam od 16,01,2017. godine na 6 meseci ugovorom o radu na određeno. Po tome imam pravo na 10 dana godišnjeg odmora. Zanima me kada mogu svoj odmor da iskoristim, tj kada stičem pravo da ga iskoristim i da li mogu da iskoristim deo domora?

Odgovor


Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.02.2017

Korišćenje godišnjeg odmora


Ako je poslednji dan godišnjeg odmora petak, da li je prvi radni dan subota ili ponedeljak?

Odgovor


Ukoliko po rasporedu treba da radite u subotu, prvi radni dan vam je subota. Sve zavisi od rasporeda rada poslodavca.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.02.2017

Pravo na godišnji odmor


Posle kog vremenskog perioda rada ima radnik pravo na god odmor

Odgovor


Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.02.2017

Dužina godišnjeg odmora


Dal poslodavac sme da uracuna subotu i nedelju u godisnji odmor kao radne dane, I na koliko dana imam pravo godisnjeg odmora sa stazom od deset godina? Zaposlen u marketu AMAN

Odgovor


U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 06.02.2017

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Postovani, Zaposlena sam od 01.12.2016 , ugovorom na odredjeno do 28.02.2017. Zanima me da li u slucaju prestanka radnog odnosa, imam pravo na nadoknadu za neiskorisceni odmor i u kom iznosu? Hvala puno.

Odgovor


U 2016. godini imate pravo na 1/12 godišnjeg odmora, a u 2017. godini 2/12 godišnjeg odmora. U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 06.02.2017

Pravo na godišnji odmor


Zaposlena sam u firmi od 2008 god. U januaru 2017 .sam iskoristila ceo odmor za 2016.god jer cekam resenje o otkazu kako bih se mogla prijaviti na biro. Interesuje me da li imam pravo na odmor iz 2017,da ga koristim ili da mi isplate?

Odgovor


Ukoliko ste radili u januaru 2017. godine imate pravo na 1/12 godišnjeg odmora za 2017. godinu, odnosno poslodavac je dužan da vam isplati naknadu štete zbog neiskorišćene 1/12 godišnjeg odmora za 2017. godinu.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 03.02.2017
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju


Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom


We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.