Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Korišćenje godišnjeg odmora


Poštovani, zanima me da li je zaposleni u obavezi da jedan deo odmora koristi u trajanju od najmanje dve nedelje ili je moguće svoj zakonski minimum od 20 dana, iskoristit na pr. iz 4 dela- 4x 5 dana (naravno, ukoliko se sa poslodavcem sporazumete oko toga i imate pravo na pun godišnji odmor)? Smatram da u ZOR-u ovaj deo nije najjasnije definisan. I da li se korišćenjem…

Odgovor


Zakonom je propisano da u slučaju da zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Stavom 3 člana 73 Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 22.07.2016

Korišćenje kolektivnog godišnjeg odmora


Postovanje, trudicu se da budem sto kraci i molim za sto brzi odgovor. Na bolovanju sam iz opravdanih razloga vec 2 puna meseca, imam lecenje u specijalistickoj ustanovi koje je lekarska komisija odobrila. Kako se situacija odvija trebalo bi da to bolovanje zakljucimo za nedelju dana, medjutim.... Uporno zovem sefa smene, ne bi li dobio dalje instrukcije : kada dolazim…

Odgovor


Zakonom je propisano da u slučaju korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora kod poslodavca ili u organizacionom delu poslodavca, poslodavac može da donese rešenje o godišnjem odmoru u kome navodi zaposlene i organizacione delove u kojima rade i da isto istakne na oglasnoj tabli, najmanje 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, čime…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 22.07.2016

Pravo na godišnji odmor u slučaju promene poslodavca


Postovani, zaposlena sam u privatnoj firmi 8 meseci, i krajem ovog meseca mi istice ugovor koji ne bih produzavala jer prelazim u drugu firmu. Interesuje me da li neiskorisceni godisnji odmor mogu prebaciti kod novog poslodavca, ili ga moram iskoristiti, ili moze biti placen? Postoje li clanovi zakona koji ovo jasno definisu. Unapred zahvalna.

Odgovor


Neiskorišćeni godišnji odmor ne možete prebaciti kod novog poslodavca. Članom 72 Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svakih mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Članom 76 istog zakona propisano je da je u slučaju…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 20.07.2016

Broj dana godišnjeg odmora


Postovani, u radnom odnosu sam 8,5 meseci. Ugovor je na neodredjeno vreme pocev od 02.11.2015. Zanima me koliko imam po zakonu godisnjeg odmora? Hvala.

Odgovor


U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 19.07.2016

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora


Postovani molim Vas za odgovor vec drugi put pisem. Poslodavac je doneo resenje o koriscenju kolektivnog godisnjeg odmora. Ja nisam dobila resenje. Imam li prava da trazim resenje obzirom da ne koristim ceo godisnji o obzirom da je kolektivni odmor? Hvala (resenje mi je potrebno da bih imala neki dokaz koliko sam dana iskoristila a koliko mi je ostalo jer vec drugu…

Odgovor


Zakonom je propisano da u slučaju korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora kod poslodavca ili u organizacionom delu poslodavca, poslodavac može da donese rešenje o godišnjem odmoru u kome navodi zaposlene i organizacione delove u kojima rade i da isto istakne na oglasnoj tabli, najmanje 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, čime…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 19.07.2016

Dužina godišnjeg odmora


Poštovani, imam 27 godina radnog staža. U junu 2016. zaključila sam Ugovor o radu kod novog poslodavca.Pitanje je sledeće: Da li se predhodne godine računaju kod obračuna dužine godišnjeg odmora ili je njegova dužina 20 radnih dana za navršenu godinu rada? Unapred hvala

Odgovor


U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.07.2016

Nedeljni odmor


Tek sam poceo da radim u jednom butiku,pocetnik sam u poslu. Radim nekada po 4 sata dnevno 7 dana u nedelji, a nekad po 6 sati 7 dana u nedelji. Sve to bez slobodnog dana. Da li je moguce da nemam slobodan dan u toku nedelje? molio bih vas da mi pojasnite. Hvala

Odgovor


Poslodavac je dužan da vam omogući da koristite nedeljni odmor. Članom 67 Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno kojem se dodaje vreme dnevnog odmora iz člana 66. Zakona o radu.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.07.2016

Pravo na godišnji odmor


Postovani, zasnovao sam radni odnos po ugovoru o radu na odredjeno vreme, pocevsi 17.02.2016 do 30.06.2016. godine. zanima me da li i koliko tacno imam dana za godisnji odmor ( od 17.2-30.06.2016 godine). Unapred zahvalan, Ivan

Odgovor


Imate pravo na 4/12 godišnjeg odmora za 2016. godinu. Ukoliko niste koristili godišnji odmor poslodavac je dužan da vam isplati naknadu zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 15.07.2016

Pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


postovani, radim od 1.04.2016. i doslo je vreme za godisnji. imao sam ugovor na 3 meseca i sada sam dobio na jos 6 meseci, tj do 31.12.2016. da li ja mogu traziti isplatu godisenjeg na kraju ovog (jula) ili sledeceg meseca (avgusta), ili se godisnji odmor isplacuje tek na isteku ugovora? hvala

Odgovor


Pravo na naknadu štete imate samo ukoliko ne iskoristite godišnji odmor, a prestane vam radni odnos. U vašem slučaju ako do 31.12.2016. godine ne iskoristite godišnji odmor,  a radni odnos vam ne bude produžen, poslodavac je dužan da vam isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 15.07.2016

Korišćenje godišnjeg odmora u delovima


Poštovani, zasnovala sam radni odnos pre 4 meseca po zakonu imam pravo na 9 radnih dana odmora. Planirala sam da taj odmor koristim u 2 dela, ali poslodavac me je obavestio da sam u obavezi da prvih 10 radnih dana odmora koristim u celini? S obzirom na to da nisam u stalnom radnom odnosu, već zaposlena na određeno, ali bez preciziranja određeno do nekog datuma?…

Odgovor


Zakonom je propisano da se u slučaju da zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 15.07.2016
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju


Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom


We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.