Advertisement
VDKZ 2016 |

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Dužina godišnjeg odmora


Poštovani, da li je, prema zakonu o radu iz 2014. godine, precizno definisan broj dana za koje se uvećava godišnji odmor na osnovu uslova rada, odnosno, da li je zakonom definisano obavezno uvećanje godišnjeg odmora na osnovu uslova rada (konkretno za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja)?

Odgovor


Izmenama Zakona o radu iz 2014. godine nisu propisani kriterijumi na osnovu kojih se uvećava zakonski minimum od 20 radnih dana godišnjeg odmora. Zakonom je propisano da kriterijume utvrđuje poslodavac opštim aktom ili ugovorom o radu.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.10.2016

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Postovani Radio sam na neodredjeno kod poslodavca od 13.03 do 21.10 ove godine.Nisam iskoristio ni jedan dan godisnjeg odmora dok sam radio.poslodavac mi je ponudio sporazumni raskid ugovora.Pitanje je,ako potpisem sporazumni raskid-da li je poslodavac duzan da mi isplati dane godisnjeg odmora ili ne?

Odgovor


Ukoliko u 2016. godini niste koristili godišnji odmor, poslodavac je dužan ili da vam omogući da godišnji odmor koristite ili da vam isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora. Nebitno je da li radni odnos raskidate sporazumno.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 20.10.2016

Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad


Da li poslodavac ima prava da ispituje radnika o bolovanju kada se vrati na posao? Hvala.

Odgovor


Poslodavac može zaposlenog da uputi na odgovarajuću analizu u ovlašćenu zdravstvenu ustanovu koju odredi poslodavac, o svom trošku, radi utvrđivanja okolnosti koje se tiču privremene sprečenosti za rad ili da utvrdi postojanje navedenih okolnosti na drugi način u skladu sa opštim aktom. Odbijanje zaposlenog da se odazove na poziv poslodavca da izvrši…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.10.2016

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Postovani, radila sam na odredjeno od 04.04-03.10.2016., za to vreme nisam koristila godisnji odmor, jer je politika poslodavca da tek posle godinu dana neprekidnog rada mogu koristiti taj odmor. Moje prvo pitanje je koliko dana godisnjeg odmora mi sleduje i koliko je duzan novca da mi isplati? A drugo, pitala sam, sad vec bivseg sefa da li ce mi biti placen godisnji,…

Odgovor


Imate pravo na 6/12 godišnjeg odmora, odnosno pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora u visini 1/2 zarade.  Zakonom je propisano da je poslodavac dužan da vam isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Ukoliko…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 13.10.2016

Neplaćeno odsustvo


Postovani,kako pravno da regulisemo(u pismenoj formi) usmeni dogovor sa poslodavcem za odsustvo u trajanju od 6 meseci,za koje se ja odricem licnog dohotka u tom periodu, ali i dalje da mi on uplacuje porez i doprinos na istu sumu licnog dohodka koji sad primam.Ovo je usmeni dogovor ali bi to pravno regulisali-na papiru. Molim za pomoc. S postovanjem

Odgovor


Sačinite ugovor, kojim ćete konstatovati vaš usmeni dogovor i urediti da poslodavcu otpuštate dug za neisplaćene zarade. Prilikom dospelosti svake zarade trebali biste posebnim ugovorom navesti da otpuštate dug poslodavcu, na ime neisplaćenih zarada.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 30.09.2016

Korišćenje godišnjeg odmora


Ukoliko dam otkaz a otkazni rok mi je 30 dana, da li imam pravo na koriscenje godisnjeg odmora u toku otkaznog roka. Imam 10 radnih dana neiskoriscenog odmora.

Odgovor


Ukoliko se poslodavac saglasi, u toku otkaznog roka možete koristiti godišnji odmor. U suprotnom poslodavac je dužan da vam isplati naknadu zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 27.09.2016

Tužba za naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Poštovani,bio sam zaposlen na određeno vreme od 3 meseca u periodu od16.10.2015 do 31.12 2015 i nisam koristio godišnji odmor da li imam pravo da sada tražim nadoknadu za odmor

Odgovor


Imate pravo da tražite naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora. Zakonom je propisano da je u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 27.09.2016

Prevremeno vraćanje sa godišnjeg odmora


Poštovani, Da li je pravno regulisano pokrivanje troškova zaposlenom koji nastaju usled prevremenog povratka sa godišnjeg odmora? Mislim na unapred plaćen smeštaj i /ili vanrednu kupovinu nove avionske karte za raniji datum povratka.

Odgovor


Poslodavac nema pravo da traži od zaposlenog da se prevremeno vrati sa godišnjeg odmora. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 19.09.2016

Pravo na godišnji odmor


Prijavljena sam na set meseci probnog rad. Da li imam pravo na godisnji odmor?

Odgovor


Imate pravo na godišnji odmor. Zakonom je propisano da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 19.09.2016

Broj dana godišnjeg odmora


Postovani, zanima me koliko dana sleduje radniku godisnjeg odmora,ako je poceo da radi 01.11.2015.godine i za to dobio tri dana godisnjeg,a ovog meseca prestaje da radi,pa da li mu sraymerno broju meseci pripada 15 radnih dana godisnjeg,ili po ugovoru o radu na neodredjeno mu sleduje svih 20 dana? Unapred hvala

Odgovor


Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Ukoliko vam radni odnos prestaje u septembru 2016. godine, za 2016. godinu imate pravo na 8/12 godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 16.09.2016
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju


Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom


We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.