Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Pravo na godišnji odmor

Pitanje je: Radni odnos traje 13 meseci. Predao sam zahtev direktoru za godisnji odmor za ovu kalendarsku godinu 2015 i taj zahtev je odbijen. U slucaju da prekinem radni odnos da li cu moci da dobijem naknadu za neiskorisceni godisni odmor? Hvala unapred.

Odgovor:

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.04.2015
Dužina godišnjeg odmora

Imam 34 god. radnog staža.Dali po zakonu imam pravo no god, odmor od 30 rad. dana.

Odgovor:

Zakon propisuje da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i predviđa da se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu. Kriterijume na…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.04.2015
Srazmerni deo godišnjeg odmora

Dana 10.maja istice mi ugovor o radu na odredjeno vreme i receno mi je da nece biti produzen. Koliki mi godisnji odmor pripada ako sam radila u ovoj godini od 01.01, a ugovor istice 10.05.15? Da li moram da trazim da iskoristim taj odmor pre isteka ugovora o radu i kada najkasnije kako mi ne bi propao? Hvala!

Odgovor:

Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj mu prestaje radni odnos. U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.04.2015
Verski praznici

kad sam se zaposlio u privatnoj firmi pre 5 godina, pitali su me koje sam veroispovesti,zbog toga kako da mi vode placene dane za verske praznike,i ja sam tada rekao da sam pravoslavac i nikakav dokaz o tome nisu trazili.Pocetkom ove godine sam u firmi rekao da sam od ove 2015 godine katolik i da hocu da mi se od sada pisu placeni dani za katolicke verske praznike koje…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Zakon ne propisuje način utvrđivanja pripadnosti određenoj veri. Ukoliko bi došlo do spora, sud bi morao da utvrdi da li vam poslodavac uskraćuje prava propisana Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ili pokušavate da izigrate zakonske odredbe, lažno se prikazujući kao pripadnik određene vere, sve kako biste ostvarili neki svoj lični interes.…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 18.04.2015
Visina naknade zarade za vreme godišnjeg odmora

Planiram da saopstim poslodavcu da sam u drugom stanju i da iskoristim proslogodisnji i ovogodisnji godisnji odmor, i da odmah posle toga otvorim trudnicko bolovanje. Da li je moguce da mi poslodavac umanji platu dok sam na godisnjem odmoru?

Odgovor:

Poslodavac ne može da vam umanji zaradu dok ste na godišnjem odmoru. Zakonom je propisano da zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 14.04.2015
Sticanje prava na godišnji odmor

Zaposlen sam na određeno vrijeme, i početkom maja punim dvije godine rada u ovoj kompaniji. Vjerovatno će me poslati na prekid ugovora, pa ponovo zaposliti. Interesuje me da li ostvarujem pravo na godisnji odmor ukoliko me poslodavac ponovo odluci zaposliti nakon isteka prekida ugovora, ili moram čekati 6 mjeseci da bih ostvario pravo na godisnji odmor?

Odgovor:

Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 13.04.2015
Dužina godišnjeg odmora

U radnom odnosu sam bila na određeno vreme u dužem trajanju - četiri godine, kao zamena radnika izabranog na funkciju. Dana, 05.04.2015. taj radnik se vraća n a svoje radno mesto a meni prestaje radni odnos. Pitanje je da li imam pravo na srazmerni godišnji odmor ili na pun, s obzirom na dužinu rada. Hvala Vam!

Odgovor:

Imate pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora za 2015. godinu, kao godinu u kojoj vam prestaje radni odnos.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.04.2015
Otkazni rok i godišnji odmor

Da li godisnji odmor ulazi u otkazni rok? Ako je otkazni rok 30 dana da li 15 dana moze da se radi a ostatak da se radnik vodi na godisnjem odmoru!

Odgovor:

Godišnji odmor može da uđe u otkazni rok. Nema zakosnkih smetnji da zaposleni otkazni rok odradi tako što će 15 dana biti na godišnjem odmoru, a 15 dana raditi.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 09.04.2015
Naknada za neiskorišćen godišnji odmor

Poštovani, Ponavljam pitanje. U slučaju kada zaposleni odradi ceo otkazni rok od 15 dana, a nakon toga poslodavac odbija da mu isplati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor, šta zaposleni u tom slučaju može da uradi, da se pomiri sa situacijom ili može negde da se žali? Hvala

Odgovor:

Ukoliko poslodavac ne želi da vam isplati naknadu štete za nsikorišćen godišnji odmor možete sudskim putem (tužbom sudu) ostvariti svoje pravo.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 09.04.2015
Pravo na godišnji odmor

Za prošlu godinu mi je ostalo 10 dana odmora ,tačno pola .Treba da iskoristim do juna.Pitala sam tri puta kada mogu da koristim direkotor ne odgovara i odlaže .Na kraju mi je rekao videćemo nešto ,pa makar skraćeno.Da li tako može ON da skračuje i postoji li bilo kakva tačka u zakonu po kojoj može da skrati moj odmor ili da ga ne dozvoli.ja pare neću hoću…

Odgovor:

Članom 68 Zakona o radu propisano je da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom. Članom 275 istog zakona propisano je da će se kazniti za prekršaj, novčanom kaznom od 400.000 do 1.000.000 dinara, poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako postupi…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 09.04.2015

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)

Koje informacije o poslodavcima koji objavljuju oglase na našem sajtu su vam najznačajnije?

Uspešno
Neuspešno urađena operacija