Advertisement
Gde želiš da radiš?

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Pravo na godišnji odmor


Radila sam od 1.8.2014. Do 8.2.2016. Od toga sam od 6.8.2014. Bila na trudnickom a zatim na porodiljskom bolovanju. KOLIKO GOFISNJEG ODMORA MI SLEDUJE ZAKONSKI? Hvala

Odgovor


U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana. Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svakih mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 12.02.2016

Pravo na godišnji odmor


Radim na ugovor od 22 aprila 2015. Odmor za prethodnu godinu sam naplatio posto nisam koristio. Zanima me dali imam pravo na odmor u ovoj godini posto mi treba u skorije vreme?

Odgovor


Imate pravo na godišnji odmor za 2016. godinu. U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 11.02.2016

Pravo na godišnji odmor


Posle 10 godina rada dobio sam otkaz kao tehnoloski visak i radim do kraja meseca tj. 29.2.2016 godine. Zanima me da li imam pravo na godisnji odmor u 2016 godini? I ako imam koliko dana, odnosno da li mi sleduje novčana naknada?

Odgovor


Imate pravo na 2/12 godišnjeg odmora za 2016. godinu. Ukoliko ne koristite godišnji odmor poslodavac je dužan da vam isplati naknadu za neiskorišćen godišnji odmor u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 09.02.2016

Pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora


Postovani, bio sam u radnom odnosu 10 meseci u toku godine, sto je 10/12 od 20 dana. Kada se preracuna, to je 16.66666.. dana. Da li mi sleduje 16 ili 17 dana? Da li je to zaoruzivanje u opste propisano? Srdacno,

Odgovor


Zakonom je propisano da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Zakonom nije propisano na koji način će se vršiti zaokruživanje. Sud bi trebao da zauzme stav o tome. Za sada još uvek nema sudske prakse na osnovu…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 08.02.2016

Pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora


Postovanje...Radim u Firmi na neodredjeno od 01.12.2007.Prelazim od 01.03.2016 u drugu firmu.Koliko dana treba da mi se nadoknadi za ne korisceni godisnji odmor u 2016.Zamolio bih da mi odgovorite za broj dana,posto ne razumem sta znaci 6/12ili 3/12...Hvala unapred

Odgovor


U 2016. godini imate pravo na 2/12 godišnjeg odmora, te je poslodavac dužan da vam naknadi 2/12 prosečne zarade u poslednjih 12 meseci. U danima, ukoliko ste imali pravo na 20 dana godišnjeg odmora, to je 3 dana godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 05.02.2016

Pravo na godišnji odmor


Porodiljsko mi ističe 20.04. da li ja imam pravo na odmor iz 2015 i ako imam do kada treba da ga iskoritim?

Odgovor


Imate pravo na godišnji odmor iz 2015. godine. Zakonom je propisano da zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 01.02.2016

Godišnji odmor i bolovanje


Da li moze da se otvori bolovanje pre isteka ugovora od 6 meseci,s obzirom da ne mogu da idem na odmor pre tog perioda?

Odgovor


Pravo na godišnji odmor stičete posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Ukoliko ste zbog bolesti sprečeni za rad imate pravo da otvorite bolovanje.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 01.02.2016

Pravo na godišnji odmor


Poštovani, prošle godine sam radio na određeno vreme od 1.7. do 31.12.2015. godine, koristio sam ukupno 5 dana godišnjeg odmora. Pošto mi je radni odnos prekinut 31.12.2015. godine, imao sad par dana pauzu i kod istog poslodavca sam dobio novi ugovor od 11.01.2016 na 6 meseci. Jasno mi je da sam u 2015 stekao pravo na pola godišnjeg odmora odnosno 12 dana od čega…

Odgovor


Poslodavac je bio dužan da vam isplati naknadu štete za 7 neiskorišćenih dana godišnjeg odmora iz 2015. godine. Članom 76 Zakona o radu propisano je da je u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 29.01.2016

Uračunavanje praznika u godišnji odmor


Da li se za vreme koriscenja godisnjeg odmora racunaju drzavni praznici?( Konkretno 15. I 16. februar.)

Odgovor


Praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora.

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 29.01.2016

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora


Poštovani, Kod poslodavca sam radio 4 meseca. Imamo ugovor na dva, pa na po jedan mesec ( od 1. septembra do 31. decembra 2015.) Direktor mi je rekao da mu više ne trebam i da neće moći da mi produži ugovor. Zamolio sam direktora da mi uz decembarsku platu isplati i neiskorišćene dane godišnjeg odmora, što naravno nije učinio. Zanima me: Koja su moja prava…

Odgovor


Poslodavac je bio dužan da vam isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Budući da ste 2015. godine radili 4 meseca imate pravo na 1/3 godišnjeg odmora za 2015. godinu. Inspekcija rada ne može naterati poslodavca da vam isplati naknadu. Inspekcija može jedino podneti prekršajnu prijavu…

Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 21.01.2016
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Ako neki poslodavac traži radnika vašeg profila, kako biste voleli da vas kontaktiramo?We are sorry to inform you that English version of our website is not curently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.