Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Zapošljavanje u skladu sa čl.182 Zakona o radu


Da li poslodavac može, pored obaveze da primi radnika na posao po članu 182. Zakona o radu, da na istom radnom mestu zaposli lice preko Omladinska zadruge ili Agencije za zapošljavanje?

Odgovor


Shodno Zakonu o radu, ako otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 179. tačka 9) ovog zakona, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od šest meseci od dana prestanka radnog odnosa, što bi se moglo odnositi i na angažovanje lica po osnovu rada van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi i sl.). Međutim, u praksi se često dešava da se angažuju…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 13.03.2009

Otpremnina po prestanku rada u školi


Da li je moguće da radnik uzme otpremninu u jednoj školi i zaposli se u drugoj školi?

Odgovor


S obzirom da se otpremnina koju navodite odnosi na prestanak radnog odnosa , po prestanku istog nema zakonske prepreke da redovno konkurišete za zaposlenje u nekoj drugoj školi i da zasnujete redovan radni odnos.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 13.03.2009

Visina naknade za porodiljsko odustvo


Zaposlena sam na neodređeno i trenutno sam na trudničkom bolovanju. Interesuje me da li po prelasku na porodiljsko odsustvo ostvarujem pravo na naknadu u visini 100% od plate?

Odgovor


Shodno Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom , ukoliko u momentu otpočinjanja porodiljskog odsustva budete u radnom odnosu dužem od šest meseci, stičete pravo na naknadu zarade u visini 100% osnovne zarade koju ostvarujete.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 13.03.2009

Neplaćeno odsustvo


Od prije četiri mjeseca radim u jednom državnom ministarstvu i pokajala sam se hiljadu puta što sam tu došla jer mi je na ranijrm poslu bilo mnogo manje stresa i sekiracije. Da li ja mogu uzeti neplaćeno odsustvo da ne bih davala otkaz?

Odgovor


Zakon o radu definiše da poslodavac zaposlenom može odobriti neplaćeno odsustvo. Nigde se nme navodi obaveza poslodavca da isto i učini. Odobrenje će konkretno zavisiti od samog poslodavca i razloga zbog kojih zahtevate neplaćeno odsustvo kao i od potreba rada. Svakako možete da podnesete zahtev za odobrenje neplaćenog odsustva ali imajte na umu da, ukoliko vam bude odobreno, za vreme trajanja…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 13.03.2009

Ugovor o preuzimanju zaposlenih


2004. godine ugovorom o preuzimanju prešla sam kod drugog poslodavca. Da li mogu ponovo da se vratim da radim kod prvog poslodavca i pod kojim uslovima? Da li je potrebna njegova saglasnost? 

Odgovor


Samim ugovorom o preuzimanju definisani su uslovi rada kod novog poslodavca. Pretpostavljamo da se radi o ugovoru o radu na neodređeno vreme. Mogućnost ponovnog preuzimanja od prvog poslodavca uveliko će zavisiti od samog navedenog ugovora, sadašnjeg i bivšeg poslodavca. Načelno je moguće, ali konkretno će zavisiti od dogovora između Vas i samih navedenih poslodavaca kao i potreba istih za…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 13.03.2009

Klauzula zabrane konkurencije


 Želim da predjem u konkuretntsku firmu jer nisam zadovoljna ni platom a ni ljudski odnosilma u trenutnoj firmi. Konkurentska firma je voljna da snosi sve troškove obuke u prethodnoj firmi. Mene interesuje "zabrana konkurencije", u ugovoru o radu stoji da ukoliko napustim sadašnjeg poslodavca ne smem 2 godine da radim u konkurentskoj firmi. Da li moj sadašnji poslodavac ima prava da…

Odgovor


Nemate razloga za brigu. U daljem tekstu ćemo vam citirati čl. Zakona o radu koji istu reguliše. Član 161: Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu (u daljem tekstu: zabrana…

Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 06.03.2009

Diplomirani inžinjer za upravljanje tehničkih sistemima u medicini


 Završila sam Tehnički fakultet  smer Diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima u medicini. Još uvek nisam našla posao u struci, a koliko sam obaveštena ni jedan student sa tog smera se još uvek nije zaposlo u struci. Naime, na birou rada mi se vodimo kao nerazvrstani tehnolozi, pošto nam još uvijek niko nije odredio šifru, niti mesto za koje bi mi mogli konkurisati za zaposlenje.…

Odgovor


Situacija u kojoj se nalazite nije zavidna. Jedna od alternativa mogla bi da bude da se odlučite na neki vid prekvalifikacije. Najbolje da o svemu popričate sa savetnikom ili nekim drugim nadležnim licem pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje koja se bavi ovim segmentom osposobljavanja nezaposlenih lica. Ovo bi eventualno moglo da bude privremeno rešenje, sve dok se sam status vaše stručne…
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 06.03.2009

Prestanak radnog odnosa raseljenih lica sa Kosova


Ja sam sa Kosova i 1999.godine sam ostala bez posla.Radni staž mi nije bio zatvoren.U Srbiji sam radila 3.godine i kao tehnološki višak sam otpuštena.Taj radni staž mi je upisan u radnu knjižicu iako predhodni nije zatvoren.Ostala sam bez nadoknade koju lica sa Kosova primaju.Pokušala sam da to ostvarim ali su me upućivali na razne organizacije.Da li postoji neko rešenje za mene?

Odgovor


Na žalost ne možemo drugo nego da Vam savetujemo da zaista budete istrajni i strpljivi i da zahtevate regulisanje svog staža stečenog na Kosovu a potom i nadoknadu koja vam je ostala uskraćena. Svesni smo da je postupak dug i nimalo jednostavan ali jedino na taj način ćete sebi obezbediti dalja prava i eventualno steći prava na retroaktivno ispunjenje onih koja su Vam radi nesređene dokumentacije…
Kategorija pitanja: Diskriminacija pri zapošljavanju i na radnom mestu | postavljeno: 06.03.2009

Propis o obavezi zaposlenog da otvori tekui račun


Gde mogu pronaći Propis koji obavezuje radnika da otvori tekući račun?

Odgovor


S obzirom da se pitanje odnosi na uplatu zarada i finansijski segment radnog odnosa najbolje je da se obratite finansijskoj odn. službi računovodstva u preduzeću gde će Vas najbolje informisati o željenom. Pitanjem koje ste postavili teorija radnog prava  se ne bavi.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 06.03.2009

Obaveza sindikata na zaštitu zaposlenih


Član sam sindikata u preduzeću i uredno plaćam članarinu ali sindikat ništa ne čini da nas zaštiti i trpimo i torture i kojakakva umanjenja plate, krađu radnih sati itd. Da li mogu da tužim i sindikat koji je po statutu dužan da se bori za zaštitu naših prava a to ne čini. Da li mi redovne uplate i članstvo daju to pravo?

Odgovor


Samim zakonom o radu je propisano da sindikalni predstavnih predstavlja i zastupa zaposlene u ostvarivanju i odbrani njihovih prava iz radnog odnosa. Ovlašćeni sindikalni predstavnik je dužan da svoje obaveze obavlja savesno. Ipak, samim statutom sindikata je konkretnije definisano njegovo delovanje kao i sankcije u slučaju nepoštovanja statuta. Kao član sindikata koji uredno izmiruje svoje…
Kategorija pitanja: Zaštita na radu | postavljeno: 06.03.2009
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.