Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Unapređenje zaposlenog


U mojoj firmi bez razgovora sa mnom unapređena sam. Smatram da na tom poslu ne mogu zadovoljiti iz više razloga. Sada mi prete da ako to odbijem mogu da uzmem knjizžcu. Da li mogu to da mi urade?

Odgovor


Ukoliko Vam je  dato unapređenje ponuđeno aneksom ugovora o radu (čkl172 Zakona o radu), ukoliko odbijete da ga potpišete može  prestati radni odnos po isteku roka navedenog u samom aneksu ugovora. U takvim situacijama bolje je da potpišete aneks ugovora i prihvatite unapređenje da biste zadržali zaposlenje.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 06.03.2009

Disciplinske mere protiv zaposlenih


Da li pri alkoholisanosti na poslu poslodavac ima prava da pozove policiju za alkotest i ko snosi troškove testa?

Odgovor


Jedna od obaveza zaposlenih jeste i poštovanje radne discipline. Rad u alkoholisanom stanju svakako spada u povredu iste. Samim opštim aktom poslodavca predviđeni su slučajevi povrede radne discipline,  posledice u slučaju iste kao i sankcije koje poslodavac može da odredi zaposlenom. Ukoliko poslodavac nema mogućnosti da samostalno izvrši kontrolu alkohola u krtvi kod zaposlenog, jedan od…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 06.03.2009

Koeficijent zarade u zdravstvu


Da li je u zdravstvu unificirano pravilo po zakonu ili je to volja predpostavljenih da se koeficijenti dele na osnovu radnog mesta , a ne na osnovu stručne spreme, odnosno sestra sa sss ima koeficijenat vss zato što je na radnom mestu koje zahteva vss?

Odgovor


Svakako da nadređeni ne mogu svojevoljno određivati koeficijent zarade već su dužni da interne akte kojima se isti određuju usklade sa zakonom i opštim aktima. Isto se odnosi i na sistematizaciju radnih mesta, gde se koeficijent može određivati u skadu sa radnim mestom odn. stručnom spremom potrebnom za rad na istom.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 03.03.2009

Rad u školi


Radim u osnovnoj školi od 2002 kao nastavnik Tehničkog obrazovanja po ugovoru o radu na određeno vreme koji se svakog 01. septembra obnovi. Školske 2007/08, tačnije jula 2008 diplomirala sam na Tehničkom fakultetu Tehničko obrazovanje i imam licencu profesora. 29.07.2008 raspisan je konkurs na koji sam konkurisala, i imam neophodan dokaz da je moja molba sa traženim prilozima preporučeno…

Odgovor


Radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos ( čl.37 st.4 Zakona o radu), te prema navedenom ukoliko nije bili prekida u radu od 30 dana po isteku godine dana rada na određeno vreme ili ukoliko su se ispunili  uslovi  iz gore navedene odredbe, imate pravo…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 03.03.2009

Pravo na godišnji odmor po prestanku radnog odnosa


U radnom odnosu na određeno vreme sam od 01.08.2007. Ugovor mi je produžavan na po tri meseca do 31.07.2008.Kada je napravljen prekid do 15.09.2008. da bi mi tada dat novi ugovor do 15.03.2009. U navedenom periodu nisam koristio godišnji odmor.Zanima me koja su moja prava po pitanju godišnjeg odmora, takođe me interesuje postupak za naplatu perioda od 01.08.2008.-14.09.2008. za koji sam imao…

Odgovor


Ukoliko u navedenom peridu od 01.08.2007. god. do 31.07.2008. niste imali prekid između ugovora duži od 30 dana, stekli ste pravo na pun godišnji odmor propisan zakonom, a najmanje 20 dana. Takođe, pošto navodite da ste nastavili da radite još mesec i po dana nakon isteka ugovora 01.08.2008. imate pravo nazaradu u navedenom periodu. No prema navedenom, ostvarili ste pravo da zahtevate pravo…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 03.03.2009

Prerastanje radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme


 U novembru 2007. dobila sam posao  kao zamena za medicinsku sestru koja je bila na (neplaćenom) odsustvu, ugovor koji sam potpisala važio je do 13.01.2008.(kada je inače ta osoba trebala da se vrati), pošto se ona nije vratila(tj produžila na neki način odsustvo) meni nije ponuđen nikakav novi ugovor, već sam nastavila da radim bez prekida. Sada (godinu i nešto dana kasnije) ta osoba,…

Odgovor


Smatramo da ste ispunili zakonom propisane uslove iz čl.37 zakona o radu i stekli uslov za prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u rani odnos na neodređeno vreme. Naime, iako ste bili angažovani po ugovoru op radu na određeno vreme do povratka privremeno odustnog zaposlenog, Vi ste nastavili da radite duže od perioda za koji je ugovor zasnovan, a takođe i nakon što je privremeno odsutnoj…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 03.03.2009

Zatvaranje radnje


Mogu li da zatvorim radnju a da kasnije izmirim dugovanje za porez i socijalno osiguranje?

Odgovor


 Ukoliko ste u mogućnosti,  izmirite sva dugovanja a potom da zatvorite radnju, da se ne biste našli u situaciji da dugovanja, zbog visokih kamata , dostignu izuzetno visoke iznose.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 03.03.2009

Oglašavanje konkursa


Da li se može skrenuti pažnja oglašivačima da daju precizan rok trajanja konkursa.Nije ih mali broj koji prvog dana po objavljivanju, prilikom interesovanja putem telefona kažu da je konkurs završen a kandidat primljen.

Odgovor


Slažemo se sa Vašom sugestijom ali na žalost na ovakve situacije ne može se uticati, te sve ostaje u domenu korektnosti poslovanja poslodavca.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 03.03.2009

Usklađivanje visine porodične penzije


Porodičnu penziju moja deca koriste od 1998god. Nedavno sam od PIO fonda dobila rešenje o usklađivanju penzije na viši iznos. Imamo li prava da od fonda tražimo retroaktivnu isplatu manje isplaćivanih penzija? U prilogu rešenja se jasno vidi da za ceo period isplata penzija je bila manja nego što je trebalo da bude. Napominjem, da u rešenju stoji da će se novi , usklađeni iznos isplaćivati…

Odgovor


Pošto i sami navodite da u rešenju stoji da se uklađivanje visine iznosa penzije odnosi na naredni period, period pre toga nije obuhvaćen ovim usklađivanjem penzija. Jedino ukoliko je u prethodnom periodu isplaćivano manje od iznosa koji je utvrđen ranijim rešenjem, pre novonastale korekcije, imali biste pravo na zahtev za isplatu razlike na ime manje isplaćene penzije.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 03.03.2009

Neispalćena zarada radi manjka u poslovanju


Radim u jednom trgovačkom lancu . Poslodavac nam nije isplatio decembarsku platu. Njegovo obrazloženje je bilo da je u toku godine načinjen manjak robe.Nije nam objašnjeno ni koliki je iznos manjka niti koliki je manjak marketa svakog posebno.Zanima me na koji način mogu ostvariti svoja prava,odnosno kome da se obrati i na koji način se poslodavac mora primorati da izvrsi svoje obaveze?

Odgovor


Bez obzira na nastali manjak, poslodavac ne može da Vam obustavi celu zaradu na ime namirenja istog već eventualno deo zarade, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i uz pismeno obrazloženje. Za rešenje problema obratite se inspekciji rada koja će , uvidom u situaciju, naložiti poslodavcu da ukloni nepravilnosti a i postoji mogućnost novčanog kaznjavanja poslodavca radi neisplaćene…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 03.03.2009
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.