Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Sporazumni raskid radnog odnosa


 U preduzeću smo dobili ponudu da potpišemo sporazumni raskid radnog odnosa, uz obrazloženje da smo lojalni poslodavcu. Pošto to nismo potpisali poslati smo svi na plaćeno odsustvo.Koja su naša prava? 

Odgovor


Smatramo da je dobro što ste odbili potpisivanje sporazumnog prestanka radnog odnosa. Dok ste na plaćenom odsustvu Vaša prava iz radnog odnosa i dalje teku a ukoliko poslodavac želi da smanji broj zaposlenih, za vas bi bili najpovoljnije da osnov otkaza ugovorao radu bude prestanak potrebe za radom zaposlenih odn. "tehnološki višak". U tom slučaju biste, osim prava na novčanu naknadu…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 03.03.2009

Pravo na godišnji odmor po povratku sa neplaćenog odsustva


Bio sam dve godine na neplaćenom odsustvu dok dete nije navršilo 3 godine, a posle toga sam bio još godinu dana na neplaćenom. Počeo sam da radim u avgustu 2008.godine i interesuje me da li imam pravo na godišnji odmor za 2008.godinu i u kolikom trajanju. Inače sam zaposlen u državnim organima na neodređeno vreme.

Odgovor


Prema navedenom, s obzirom da ste se nalazili na neplaćenom odsustvu za vreme koga prava i obaveze iz radnog odnosa miruju ostvarili ste pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora odn. dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini iz  2008. godine, a pravo na pun godišnji odmor steći ćete nakon 6 meseci neprekidnog rada.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 03.03.2009

Otpremnina u slučaju penzionisanja


Radnik je podneo zahtev za raskid radnog odnosa jer će dana 01.03 2009 godine ispuniti uslov za penziju-40 godina staža.Poslodavac je prihvatio zahtev i doneo rešenje o prestanku radnog odnosa po osnovu otkaza od strane radnika sa datumom prestanka radnog odnosa 01.03 2009 godine.Da li je poslodavac u obavezi da isplati otpremninu prilikom penzionisanja jer radnik još nije dobio rešenje Fonda…

Odgovor


Ukoliko je kao osnov prestanka radnog odnosa konstatovano ispunjenje uslova zaposlenog za penzionisanje poslodavac je dužan da zaposlenom isplati otpremninu radi penzionisanja, i bez obzira na rešenje o penzionisanju koje još nije doneto, isplatu je poslodavac dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 03.03.2009

Neplaćeno odsustvo radi nege deteta


Da li je obaveza poslodavca da odobri neplaćeno odsustvo radi nege deteta do navršene treće godine deteta (zdravog deteta) ili je to samo njegova dobra volja. Inače sam zaposlen u državnim organima I da li to odsustvo može koristiti otac deteta?

Odgovor


S obzirom da se radi o zdravom detetu stvar je procene poslodavca da li će odobriti neplaćeno odsustvo u željenom trajanju. On to može učiniti, ali po Zakonu nije obavezan.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 03.03.2009

Aneks ugovora o radu radi prelaska na minimalnu zaradu


Da li aneksi ugovora o radu o prelasku na minimalnu zaradu zbog loše finansijske situacije u istoj firmi važe za sve zaposlene ili je to stvar ličnog izbora direktora?. .Napominjem da je firma privatizovana i da su pre privatizacije svi bili na minimalnim zaradama, a sada direktor ,njegova tri saradnika i šofer su izuzeti.

Odgovor


Minimalnu zaradu ugovaraju poslodavac i zaposleni. Ista ne mora biti ugovorena za sve zaposlene te nadležni u preduzeću vrše procenu potrebi za ugovaranjem iste sa zaposlenima i ista ne mora da se odnosi na celokupan kolektiv.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 03.03.2009

Pravo na pun godišnji odmor


 Zaposlena sam kod privatnika od 6.7.08, i i posle 7 meseci sam dobila ugovor za stalno. Da li imam pravo na godišnji za sedam prethodnih meseci?

Odgovor


Prema navedenom, stekli ste pravo na pun godišnji odmor u trajanju od 20 dana. Naime,zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada. Jedino ukoliko ste u prethodnih 7 meseci rada imali prekid duži od 30 dana onda imate pravo na srazmerni deo godišnjeg odmor odn. d
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 03.03.2009

Kašnjenje u isplati zarada


Plate nam kasne preko 10 dana u odnosu na datum koji stoji u ugovoru. Takođe, plate se prilikom kašnjenja obračunavaju po kursu evra koji nije aktuelan na dan isplate (što je obaveza poslodavca shodno ugovoru). Kakva su naša prava i kome se obratiti ovim povodom ?

Odgovor


Na žalost, ne nalazite se u usamljenoj situaciji. Shodno čl.110 Zakona o radu zarada se isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. Uprkos navedenoj odredbi zakona, često se dešava da zarade kasne. Svakako imate pravo da od poslodavca zahtevate ispunjenje odredbi ugovora što se tiče…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 03.03.2009

Preraspodela zaposlenog na drugo radno mesto


U preduzeću u kojem sam zaposlen za stalno prisiljavaju me da prihvatim drugo radno mesto (sa kojeg je prethodni radnik otišao kao tehnološki višak sa otpremninom pre par dana ) i prete mi otkazom ako odbijem.Da li mogu da mi daju otkaz ako ne potpisem aneks.?Koja su moja prava?U preduzeću sam zaposlen 9 godina?I kako mogu da me raspodele na mesto sa kojeg je čovek otišao kao višak?

Odgovor


Član 171, st.1 čl.1 Zakona o radu propisuje da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada( aneks ugovora) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada.  S obzirom da je bivšem zaposlenom prestao radni odnos po osnovu viška zaposlenih a radi racionalizacije procesa rada u preduzeću, u ovom slučaju ne…

Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 03.03.2009

Različite zarade za ista radna mesta


Poslodavac je kolegama sa nižom stručnom spremom i manjim radnim stažom, na istom radnom mestu i u istom objektu u novom ugovoru o radu dao veću platu.Da li je to moguće po zakonu? Da li je poslodavac dužan na moj zahtev da mi da na uvid kolektivni ugovor?

Odgovor


Zarada iz člana 104. stav 1. ovog zakona sastoji se od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Zarada se sastoji  od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu…

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 03.03.2009

Provera poslovanja preduzeća


Želim da proverim da li firma  doo može da se bavi poslovima izdavanja kredita fizičkim licima na način da se prvo mora otplatiti kredit + kamata pa tek onda navodno dobiti taj već unapred otplaćeni kredit ali umanjen za iznos kamate. Da li se krediti mogu uopšte izdavati pod takvim uslovima i kome se obratiti za proveru legalnosti i legitimnosti navedene firme? 

Odgovor


Poslovanje i delatnost svakog preduzeća možete proveriti na sajtu APR jednostavnim ukucavanjem osnovnih podataka željenjog subjekta. Za same uslove kreditiranja i modat+litete istih informišite se u finansijskim institucijama odn. bankama koje se istima bave.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 02.03.2009
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.