Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Naknada troškova za ishranu u toku rada

Supruga mi je počela ra radi u firmi " eko poslovi" trenutno je dobila ugovor na mesec dana e sad pitanje da li je firma dužna da plaća topli obrok jer u ugovoru nigde to ne piše nego samo cena sata od 115 dinara.Unapred zahvalan na odgovaru

Odgovor:

Firma u kojoj radi vaša supruga je dužna da joj plaća naknadu troškova za ishranu u toku rada, ako poslodavac to pravo nije obezbedio na drugi način. Visina troškova se propisuje opštim aktom ili ugovor o radu.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 30.09.2014
Naplata zarada

Ugovor o radu mi je istekao 31.03.2014., nisam želela da produžim ugovor, pošto mi poslodavac nije uplaćivao doprinose i plate. U ugovoru prekida radnog odnosa stoji isplata zaostalih zarada do 30 dana, firma je u blokadi,a poslodavac radi preko novo registrovane firme, kako da naplatim zaostale plate i doprinose?

Odgovor:

Zarade možete naplatiti samo od poslodavca kod kojeg ste radili. Ukoliko je račun poslodavca blokiran i nema sredstava, nepokretne i pokretne imovine, čijom prodajom biste se mogli naplatiti, nećete uspeti da naplatite zaostale zarade i doprinose. 

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 29.09.2014
Naplata potraživanja

Postovanje, Neisplacene zarade i ostalo,kod bivseg poslodavca,nakon tuzbe,pozitivno je reseno u moju korist,te mu je blokiran racun po osnovu sudskog resenja.Pouzdano znam da firma ne radi,iako je aktivna pred APR-om.Interesuje me,sta mogu sada da preduzmem za naplatu svog duga s obzirom da vlasnik firme ne pokrece stecajni postupak niti bilo koju drugu radnju?Napominjem…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Možete tražiti da sud u izvršnom postupku promeni sredstvo izvršenja i pokrene prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari poslodavca, kako biste se vi naplatili od iznosa koji će se dobiti prodajom stvari.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 26.09.2014
Obaveza isplate zarade

Da li je poslodavac u obavezi da mi isplati za meces unazad,iako ugovor o radu istekne,odnosno zavrsi se kako je napisan u ugovoru?

Odgovor:

Poslodavac je u obavezi da vam isplati zaradu za mesec u kojem ste radili. Ukoliko to ne učini možete ga tužiti.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 25.09.2014
Uvećana zarada za rad noću

Postovani Radim iskljucivo u trecoj smeni,vec godinu dana.Po ugovoru o radu sam prihvatio to da svoj posao obavljam iskljucivo u trecoj smeni.U ugovoru o radu mi ne pise nista o vrednovanju za nocni rad.Plata je ista i sada posle usvajanja novog zakona...Da li imam prava na uvecanje od 26% ili ne.Hvala na odgovoru

Odgovor:

Imate pravo na uvećanu zaradu za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade. Ako nigde ne stoji da je prilikom utvrđivanja osnovne zarade vrednovan rad noću, poslodavac je dužan da vam isplati uvećanu zaradu.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 25.09.2014
Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada

Kome se zaliti za namerno izostavljenu stavku o naknadi troskova za prevoz kuca-posao u Ugovoru o radu na odredjeno vreme?

Odgovor:

Od poslodavca možete tražiti da se zaključi aneks ugovora o radu kako bi se ova stavka unela u ugovor. Čak i ako poslodavac to ne želi da učini možete podneti tužbu protiv poslodavca u slučaju da vam ne plati troškove dolaska i odlaska sa rada, jer je članom 118 Zakona o radu propisano da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 18.09.2014
Obračun zarade

poslodavac zahteva od svih zaposlenih da mu daju svoje e-mail adrese kako bi im na taj nacin dostavljao platne listice, resenja o godisnjem odmoru i sl. da li sam u obavezi da prihvatim taj sistem ili mogu da trazim da mi se platni listici i dalje dpstavljaju u stampanom obliku, s obzirom da poslodavac tvrdi da sam u obavezi da predjem na e-sistem obavestavanja?

Odgovor:

Članom 121 Zakona o radu propisano je da se obračun zarade može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi. Imajući u vidu navedeno poslodavac ima pravo da od vas traži e-mail adresu i da vam na taj način dostavlja obračun zarade.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 15.09.2014
Isplata bonusa

Radila sam u kompaniji u kojoj je svim radnicima dva puta godisnje isplacivan bonus. Naredni bonus je isplacivan u septembru uz avgustovsku platu. S obzirom da sam dala otkaz i od 01.09.2014. je radni odnos prekinut da li imam pravo na taj bonus? Uz platu za avgust primila sam samo platu. Smatram da je to bonus za minuli rad i imam pravo na to. Ako sam u pravu kako…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Ukoliko se bonus isplaćuje za period kada ste radili kod poslodavca, imate pravo na bonus. U slučaju da vam poslodavac ne isplati bonus dobrovoljno sudskim putem možete ostvariti svoje pravo.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 12.09.2014
Tužba zbog neisplaćenih zarada

Poslodavac mi nije isplatio šest zarada ja sam dobio obračunske listove za četiri kao i potvrdu koliko mi duguje overenu od strane finansijskog direktora i svu navedenu dokumentaciju predao advokatu koji je napravio tužbu.Sud je odredio rok od trideset dana da se poslodavac izjasni po navodima tužbe.Interesuje me da li je to po novom Zakonu o radu i koliko spor…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Ne može se reći koliko će spor trajati. Sve zavisi od toga da li će poslodavac osporavati navode iz tužbe ili ne. Ukoliko se poslodavac bude protivio tužbi i osporavao vaše navode moraće se izvoditi dokazi kako biste dokazali osnovanost tužbenog zahteva. U zavisnosti od navoda tuženog biće potrebno saslušati razne svedoke, sprovesti veštačenje na okolnost…

Pročitajte sve.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 12.09.2014
Isplata zarada

Postovani, Ukoliko radim u firmi bez ikakvog ugovora i doprinosa,a koja je sprovela automatski stecaj, interesuje me mogu li se naplatiti za rad u tom periodu. Takodje, interesuje me da li inspekciski organi mogu uciniti nesto po pitanju rada bez ugovora.

Odgovor:

Nažalost ne možete ništa da uradite. Poslodavac je ugašen jer mu je račun bio u blokadi i verovatno nije imao ništa od imovine. Ne postoji imovina iz koje bi se vi mogli naplatiti. Inspekcija po tom pitanju ne može učiniti ništa jer poslodavac ne postoji.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 11.09.2014

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)

Da li obavljate posao za koji ste se školovali?

Uspešno
Neuspešno urađena operacija