Advertisement

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.


Postavite pitanje

Najnovija pitanja


Tužba zbog neisplaćenih zarada

postovani,presudom suda za neisplacenu razliku u ceni radaza period 2008-2011 zateznu kamatu firma treba da mi isplati od dana presude,oktobar 2012 ali ne i za period od 3 god,a za period 2011-2013 zatezna kamata treba da mi se isplati od naznaceni period pa do isplatu.pitanje:kakvu to razliku pravi sud za jedan period sleduje zatezna kamata a za drugi ne sleduje,ispada…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Sud donosi presudu na osnovu vašeg tužbenog zahteva. Ukoliko ste tužbom potraživali zakonsku zateznu kamatu od presudjenja, sud će takvu presudu doneti. Moguće je i da je u postupku urađeno veštačenje i da je veštak uglavničio kamatu.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 06.10.2014
Tužba zbog neisplaćenih zarada

Postovani, Zaposlena sam 6 god kod privatnog poslodavca u Beogradu, od tih 6, samo sam 4 prijavljena.Na osnovu ugovora primam minimalac, a drugi deo plate mi se isplacuje na ruke, za koji nemam nikakav pisani dokaz.Poslodavac mi duguje 6 plata i poslednjih 40 dana nemam nikakvu uplatu.Zelela bih da dam otkaz, ali bih pre toga volela da se posavetujem sa pravnikom.Da…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Konsultujte se sa nekim advokatom. Ukoliko račun poslodavca nije u blokadi verovatno ćete uspeti da se dogovorite sa advokatom da njegovu uslugu platite kada se naplatite od poslodavca. To nije ništa neuobičajeno . Ukoliko je račun poslodavca blokiran velike su šanse da nećete uspeti da naplatite svoje potraživanje. 

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 06.10.2014
Naplata po presudama

Postovani,ovakvo pitanje niste imali,preduzece u restrukturiranju,presudom suda dobio sam i oko 1000 radnika/tuzili preko sindikate grupno,a ovlascenja advokatu istom pojedinacno potpisivali u sudu/ da za 2008-2011 isplati razliku u ceni rada po priznanju,sa zateznom kamatom od dana presude /oktobar 2012/ ali nema zaperiod 2008-2011Pitanje:da li sleduje zatezna kamata…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Pravo na zakonsku zateznu kamatu imate na način određen u presudi. Ukoliko u presudi nema kamate za određen period tu kamatu nećete ni dobiti. Ako preduzeće nema dovoljno imovine nećete uspeti da naplatite svoje potraživanje. Država ne odgovara za obaveze preduzeća u kojem ste radili.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.10.2014
Obaveza plaćanja zarade

Na trudnickom sam bolovanju od 13.08...poslodavc mi je isplatio platu za 8mesec,ali bolovanje od 13.08do30.08...zanima me da li je duzan da mi isplati jos 12dana tj. Od01 09do13.09 jer bi to bilo mesec dana bolovanja? Poslodavac kaze da mi ne duguje nista pa neznam sad kako da postupim? Hvala!!

Odgovor:

Poslodavac je dužan da vam isplati zaradu za period u kom ste bili u radnom odnosu. Ukoliko ste bili u radnom odnosu od 1.9. do 13.9. poslodavac vam mora platiti i za taj period. 

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.10.2014
Tužba zbog neisplaćenih zarada

Tužio sam poslodavca za neisplaćene zarade sud je odredio rok od trideset dana da se poslodavac izjasni po tužbi bez obzira što sam dostavio i obračunske liste zarada da li sam nešto pogrešio pa je taj rok određen ili je to po čuvenom novom Zakonu o radu gde se na sva zvona zvonilo da je potrebno doneti gore navedene liste zarada.U međuvremenu dok ja čekam…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Po Zakonu o parničnom postupku sud mora tuženom dostaviti tužbu i ostaviti rok da se na tužbu izjasni. To je uobičajena procedura. Članom 121 Zakona o radu propisano je da obračun zarade i naknade zarade koje je dužan da isplati poslodavac predstavlja izvršnu ispravu. U tom slučaju ne podnosi se tužba, već predlog za izvršenje.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.10.2014
Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada

Kao radnici Osnovne skole, poveli smo postupak za naknadu troskova prevoza, koji nam pripadaju u smislu Zakona, Ustava i Medjunarodnog prava. Osnovni ,Visi i Apelacioni sud doneli su odluke u kojima nam odbacuju zahteve sa obrazlozenjem da nismo prikazali stvarne troskove za dolazak i odlazak sa posla i to u vidu racuna ili karata gradskog prevoza. Molimo da nam objasnite…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Iz vašeg pitanja proizilazi da u sudskom postupku niste dokazali visinu troškova za dolazak i odlazak sa rada. Budući da je na vama, kao tužiocima, teret dokazivanja sud je odbio vaš tužbeni zahtev. Ukoliko ste iz ovih razloga odbijeni sudske odluke su pravilne.  

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 02.10.2014
Naknada troškova za ishranu u toku rada

Supruga mi je počela ra radi u firmi " eko poslovi" trenutno je dobila ugovor na mesec dana e sad pitanje da li je firma dužna da plaća topli obrok jer u ugovoru nigde to ne piše nego samo cena sata od 115 dinara.Unapred zahvalan na odgovaru

Odgovor:

Firma u kojoj radi vaša supruga je dužna da joj plaća naknadu troškova za ishranu u toku rada, ako poslodavac to pravo nije obezbedio na drugi način. Visina troškova se propisuje opštim aktom ili ugovor o radu.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 30.09.2014
Naplata zarada

Ugovor o radu mi je istekao 31.03.2014., nisam želela da produžim ugovor, pošto mi poslodavac nije uplaćivao doprinose i plate. U ugovoru prekida radnog odnosa stoji isplata zaostalih zarada do 30 dana, firma je u blokadi,a poslodavac radi preko novo registrovane firme, kako da naplatim zaostale plate i doprinose?

Odgovor:

Zarade možete naplatiti samo od poslodavca kod kojeg ste radili. Ukoliko je račun poslodavca blokiran i nema sredstava, nepokretne i pokretne imovine, čijom prodajom biste se mogli naplatiti, nećete uspeti da naplatite zaostale zarade i doprinose. 

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 29.09.2014
Naplata potraživanja

Postovanje, Neisplacene zarade i ostalo,kod bivseg poslodavca,nakon tuzbe,pozitivno je reseno u moju korist,te mu je blokiran racun po osnovu sudskog resenja.Pouzdano znam da firma ne radi,iako je aktivna pred APR-om.Interesuje me,sta mogu sada da preduzmem za naplatu svog duga s obzirom da vlasnik firme ne pokrece stecajni postupak niti bilo koju drugu radnju?Napominjem…

Pročitajte sve.
Odgovor:

Možete tražiti da sud u izvršnom postupku promeni sredstvo izvršenja i pokrene prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari poslodavca, kako biste se vi naplatili od iznosa koji će se dobiti prodajom stvari.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 26.09.2014
Obaveza isplate zarade

Da li je poslodavac u obavezi da mi isplati za meces unazad,iako ugovor o radu istekne,odnosno zavrsi se kako je napisan u ugovoru?

Odgovor:

Poslodavac je u obavezi da vam isplati zaradu za mesec u kojem ste radili. Ukoliko to ne učini možete ga tužiti.

Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 25.09.2014

Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

Zakoni i propisi o radu i zapošljavanju

Zakon o radu (2014, pdf format, 593 Kb)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (2014, pdf format, 473 Kb)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (2014, pdf format, 601 Kb)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.pdf (2014, pdf format, 268 Kb)
Zakon o štrajku (2014, pdf format, 243 Kb)
Zakon o uslovima za zasnivanje radnogodnosa sa stranim državljanima (2014, pdf format, 234 Kb)
Zakon o volontiranju (2014, pdf format, 269 Kb)
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (2014, pdf format, 382 Kb)
Uspešno
Neuspešno urađena operacija